Asunto-osakeyhtiöiden tuki

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) julkaisee vuosittain ohjeet tuen hakijoille ja kunnille. Hakuohjeet (ARAn tuet 2015) ja lomakkeet löytyvät osoitteesta www.ara.fi

Kuntotutkimusavustus (kaupunki myöntää)

Suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi voidaan myöntää avustusta betonijulkisivun, rapatun julkisivun, sisäilmaston, vesi- ja viemäriverkoston, sähköjärjestelmän tai kosteusvaurioituneen rakennuksen kuntotutkimuksen tekemiseen.

Avustuksen myöntämisen edellytys on, että kunnan terveydensuojeluviranomainen on todennut terveyshaitan. Pelkästään pintamittauksiin perustuva tutkimus ei ole avustettavaa.

Hakuaika päättyy 26.3.2015.