Normaalikoulun oppilaiden opetuksen järjestäminen 1.8.2018 lukien

Savonlinnan normaalikoulun oppilaat siirtyvät kaupungin koululaitoksen oppilaiksi 1.8.2018 alkaen, koska Savonlinnan normaalikoulun toiminta lakkaa 31.7.2018

Itä-Suomen yliopiston hallituksen päätös 11.4.2016 § 4

Hallitus päätti siirtää Savonlinnan kampuksella toimivan Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston koulutukset nykylaajuudessaan (luokanopettajakoulutus, käsityönopettajakoulutus, kotitalousopettajakoulutus, lastentarhanopettajakoulutus), Savonlinnan normaalikoulun sekä näitä tukevan filosofisen tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen, yliopistopalveluiden sekä kirjaston toiminnat Joensuuhun aikaisintaan 1.8.2018 alkaen.

 

Asiaa käsitelty Savonlinnan kaupungin hallintoelimissä:

 

Asian virkamieskäsittely:

 

Oppilasennakointeja:

 

 

Sivu on perustettu 12. tammikuuta 2017.