Lakkaavan Savonlinnan normaalikoulun oppilaiden koulupaikkajärjestelyt ja vaikutukset länsialueen 6. luokkien oppilaiden koulupaikkaan sekä Talvisalon koulun 1.-6. luokkien pienryhmien sijoituspaikkaan 1.8.2018 alkaen

Savonlinnan normaalikoulun oppilaat siirtyvät kaupungin koululaitoksen oppilaiksi 1.8.2018 alkaen, koska Savonlinnan normaalikoulun toiminta lakkaa 31.7.2018

Itä-Suomen yliopiston hallituksen päätös 11.4.2016 § 4

Hallitus päätti siirtää Savonlinnan kampuksella toimivan Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston koulutukset nykylaajuudessaan (luokanopettajakoulutus, käsityönopettajakoulutus, kotitalousopettajakoulutus, lastentarhanopettajakoulutus), Savonlinnan normaalikoulun sekä näitä tukevan filosofisen tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen, yliopistopalveluiden sekä kirjaston toiminnat Joensuuhun aikaisintaan 1.8.2018 alkaen.

 

Asiaa käsitelty Savonlinnan kaupungin hallintoelimissä:

Sivistyslautakunnan iltakoulu 1.12.2016
Kaupunginvaltuusto 12.12.2016, §130
Sivistyslautakunta 15.12.2016, §208
Kaupunginhallitus 16.1.2017, §22
Kaupunginhallituksen ja sivistyslautakunnan iltakoulu 21.3.2017

 Asian virkamieskäsittely: 

Oppilasennakointeja:

Kokonaisennakointi 31.12.2016
Normaalikoulun oppilasennakointi

 

 

Sivu on perustettu 12. tammikuuta 2017.