Maahanmuuttajapalvelut

Savonlinnan kaupungissa maahanmuuttajatyö kuuluu keskushallinnon toimialaan. Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotoutumisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Laki kotoutumisen edistämisestä (2010 6 § )edellyttää kotoutumista edistäviä toimenpiteitä järjestettävän osana kunnallisia peruspalveluja. Kunnassa on oltava voimassa oleva kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Viimeisin kotouttamisohjelma on vuosille 2015–2018 ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.6.2015.

Savonlinnan 36 584 asukkaasta Tilastokeskuksen mukaan ulkomaan kansalaisia oli vuonna 2012 yhteensä 805 henkilöä. Ulkomaalaisten määrä on tasaisessa kasvussa, vuonna 2011 heitä asui kaupungissamme 751 henkilöä ja vuonna 2010 puolestaan 687 henkilöä.  Suurimman maahanmuuttajaryhmän kaupungissamme muodostavat venäläiset. Syyt muuttoon ovat moninaiset, opiskelu, perhesyyt, työ tai pakolaisuus. Savonlinnan kaupunki vastaanotti kiintiöpakolaisia säännöllisesti useiden vuosien ajan.  Vuosittain Savonlinna vastaanotti 20 - 30 kiintiöpakolaista. Viimeinen vastaanottosopimus päättyi vuoden 2012 lopussa.

Maahanmuuttajapalvelut toimii Maahanmuuttajien ohjaus- ja palvelupiste Navigaattorissa. Sieltä asiakas saa sosiaaliohjausta, neuvontaa ja käytännön tukea kaikissa arkielämään liittyvissä asioissa.

Neuvontapisteessä toimivat kaupungin maahanmuuttosihteeri, sosiaaliohjaaja, etuuskäsittelijä ja Linnalan Setlementin ylläpitämä kansainvälisen kohtaamispaikan vetäjä. Asiakkaita palvellaan suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, tarvittaessa tilataan tulkki.

Kotouttamisohjelma 2015-2018

Tervetuloa Savonlinnaan! opas maahanmuuttajille (suomeksi)

Yhteystiedot

Maahanmuuttajien ohjaus- ja palvelupiste Navigaattori
Olavinkatu 40 A, 2.krs
57100 Savonlinna

Merivirta Johanna, vs. maahanmuuttosihteeri (30.11.2016 saakka)
 • Keskushallinto / Maahanmuuttajapalvelut
Puh. 044 417 4141
Osoite: Olavinkatu 40 A, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Vienola Saila, vs. sosiaaliohjaaja
 • Keskushallinto / Maahanmuuttajapalvelut
Puh. 044 417 4143
Fax (015) 525 0221
Osoite: Olavinkatu 40 A, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Loikkanen Tarja
 • Keskushallinto / Maahanmuuttajapalvelut
Puh. 044 417 4144
Osoite: Olavinkatu 40 A 4, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Vaarnamo Varpu, maahanmuuttosihteeri (virkavap. 30.11.2016 saakka)
 • Keskushallinto / Maahanmuuttajapalvelut
Puh. 044 417 4143
Osoite: Olavinkatu 40 A, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

 

Lauha-hanke, Savonlinnan kaupunki

MITÄ:

 • Asiakkaiden ohjaus- ja neuvonta, myös omaisille
 • Työtoimintapaikalla ja sen yhteydessä toimiva kielivalmentaja
 • Lauha-ryhmät: kielivalmennus ja työhönvalmennus
 • Vk.com- sosiaalisen median Inforus Savonlinna -sivun ylläpitäminen
 • Koulutukset ostopalveluna, myös henkilökohtainen valmennus

KENELLE:

 • Työikäisille maahanmuuttajille sekä heidän omaisilleen, joiden kieli- ja kulttuuritausta aiheuttaa vaikeuksia asettua osaksi yhteisöä
 • Työnantajille, jotka kokevat arkuutta maahanmuuttajien rekrytoinnissa
 • Palveluyksiköille, joilla on vähän kokemusta maahanmuuttajien palvelusta tai palvelutarpeen tunnistamisesta
 • Koulutusorganisaatioille, jotka kouluttavat maahanmuuttajia
 • Yhdistyksille ja järjestöille, jotka toimivat maahanmuuttajien tukena

LISÄTIETOA:

Savonlinnan maahanmuuttajapalvelut
Olavinkatu 40 A 2 krs. 57130 Savonlinna

Irja Borisevich 044 417 4142
Johanna Merivirta 044 417 4141
Saila Vienola 044 417 4143

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(a)savonlinna.fi

Slogan: "Lauhaa säätä maahanmuuttajien työllistymiselle"