Kotiäänestys

Kotiäänestys kuntavaaleissa 2017

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomen siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun henkilön lisäksi omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja asuu samassa taloudessa.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 28.3.2017 klo 16.00 mennessä Savonlinnan kaupungin keskusvaalilautakunnan toimistoon, osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna, puh. 044 417 4043.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen -lomake löytyy täältä

Laitosäänestys

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Savonlinnan kaupungin alueella sijaitsevissa laitoksissa ilmoitetaan kussakin erikseen.