Aluejohtokunta Punkaharju

Aluejohtokunnassa on seitsemän jäsentä, joiden tulee olla Punkaharjun alueella asuvia henkilöitä.

Esityslista ja pöytäkirjat 

Aluejohtokunnan tehtävänä on:

 1. Kehittää Punkaharjun alueen asukkaiden hyvinvointia ja edistää alueen kehittämishankkeita sekä paikallista toimintaa ja kulttuuria;
 2. päättää kaupungin talousarviossa aluejohtokunnalle varattujen määrärahojen käytöstä;
 3. Avustusten myöntäminen. Avustukset ovat jatkuvasti haettavissa, hakuaika
  päättyy 31.12.2015.
 4. Avustuksen myöntämistä koskevat ohjeet löytyvät: www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet
 5. Tiedottaminen kuntaliitokseen liittyvien hankkeiden ja toimintojen toteutumisesta;
 6. Edistää yhteispalvelupisteen toimintaedellytyksiä;
 7. Pitää yhteyttä alueen elinkeinojärjestöjen ja toimialueen kyläyhdistysten kanssa;
 8. Tekee esityksiä julkisten palvelujen toimivuuden, saatavuuden ja laadun kehittämiseksi; ja
 9. Antaa harkintansa mukaan suostumuksen yhdistymissopimuksen liitteenä olevien palvelusuunnitelmien muuttamiseen yhdistymissopimuksen voimassaolo aikana.

Painopisteitä mm.

 1. Liitossopimuksessa mainittujen kohteiden toteutuksen seuranta;
 2. Yhteistyön kyännistäminen alueen järjestöjen ja yhdistysten kanssa paikallisen toiminnan ja kulttuurin edistämiseksi;
 3. Tiedottaminen ottamalla käyttöön oma kotisivuosio kaupungin www-sivujen yhteyteen sekä avaamalla omat facebook -sivut.

Ajankohtaista

Punkaharjun keskustaajaman Siirtotie -nimisen asemakaavatien peruskorjaus käynnistyy loppukesästä 2013.

Aluekeittiön peruskorjaussuunnittelu toteutetaan Helminauha -kiinteistössä olevaan keittiötilaan. Hankkeen toteutus kesällä 2014. 

Punkasalmen koulun peruskorjaus jatkuu.

Punkaharjun aluejohtokunnan facebook 
Palautetta ja kehittämisesityksiä niiden kautta aluejohtokunnalle, kiitos.