Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kaupungin organisaatiossa valmisteluelin, jolla ei ole varsinaista toimivaltaa.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Kaupunginhallitus vahvistaa vammaisneuvoston kokoonpanon toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kaupunginhallitus ja perusturvalautakunta nimeää omat edustajansa ja vammaisjärjestöt 5 edustajaa ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvosto sopii itse toimintansa järjestämisestä ja valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Perusturvatoimi määrää sihteerin.

Esityslista ja pöytäkirjat

Toimikausi 2015-2016
Perusturvalautakunta § 18/17.2.2015
Kh § 128/16.3.2015

Henkilön puoluekannan ja hänen ilmoittamansa yhteystiedot näet henkilön nimeä painamalla.

Puheenjohtaja

Nimi Luottamuselin / rooli
Wahl Ritva
 • Vammaisneuvosto / Puheenjohtaja
 • Aluejohtokunta Savonranta / Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Nimi Luottamuselin / rooli
Rautiainen Seppo
 • Vammaisneuvosto / Varapuheenjohtaja

Jäsenet

Nimi Luottamuselin / rooli
Pitkänen Risto
 • Vammaisneuvosto / Jäsen
Ronkainen Marja-Leena
 • Vammaisneuvosto / Jäsen
Vähänikkilä Raija
 • Vammaisneuvosto / Jäsen

Kaupunginhallituksen edustaja

Nimi Luottamuselin / rooli
Juuti Pirkko
 • Vammaisneuvosto / Kaupunginhallituksen edustaja
 • Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta / Varapuheenjohtaja
 • Kaupunginvaltuusto / Jäsen
 • Kaupunginhallitus / Jäsen

Perusturvalautakunnan edustajat

Nimi Luottamuselin / rooli
Valkonen Esa
 • Perusturvalautakunta / Jäsen
 • Vammaisneuvosto / Perusturvalautakunnan edustaja
 • Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta / Jäsen
 • Kaupunginvaltuusto / Jäsen

Sihteeri

Henkilöä ei löytynyt