Savonlinnan kaupungin toimielimet ja toimialat

Kaupungin organisaatio jakaantuu luottamusmies- ja virkamieshallintoon.

Kaupungin luottamusmieshallinnon muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat sekä johtokunnat, toimikunnat ja neuvostot.

Kaupungin virkamiesjohdon muodostavat kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat sekä muut johtavat viranhaltijat.

Kaupungin virkamiesorganisaatio jakaantuu neljään toimialaan.
Seuraavassa on kaupungin toimialat ja niillä toimivat toimielimet:

Keskushallinto

 • kaupunginvaltuusto
 • kaupunginhallitus
 • keskusvaalilautakunta
 • tarkastuslautakunta
 • yhteistyötoimikunta
 • aluejohtokunnat 3 kpl

Perusturvan toimiala

 • perusturvalautakunta
 • vammaisneuvosto
 • vanhusneuvosto
 • veteraanitoimikunta

Sivistystoimiala

 • sivistyslautakunta 
 • kulttuurijaosto
 • vapaa-aikajaosto

Tekninen toimiala

 • tekninen lautakunta
 • rakennus- ja ympäristölautakunta
 • jätelautakunta
 • tiejaosto