Yksityiset sosiaalipalvelun tuottajat - luvat ja ilmoitukset

Yksityisen sosiaalipalvelun valvontaviranomaisia ovat aluehallintovirasto ja Valvira, sekä Savonlinnan kaupungin osalta perusturvalautakunta. 

Palveluntuottaja voi olla yksityinen henkilö (ammatinharjoittaja), yhteisö (eri yhtiömuodot tai rekisteröity yhdistys), säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys.

 

Ympärivuorokautinen, eli luvanvarainen toiminta

Palveluntuottajan on saatava lupa ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupa haetaan aluehallintovirastolta.

Tarvittavat lomakkeet ja ohjeet löytyvät täältä

Vastuuhenkilön vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastolle.

 

Muu kuin ympärivuorokautinen, ilmoituksenvarainen toiminta

Muuta kuin edellä mainittua ympärivuorokautista sosiaalipalvelua tuottavan palvelutuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitus annetaan sille kunnalle,  jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin aluehallintoviraston sivuilta löytyvässä lupahakemuksessa.

Myös vastuuhenkilön vaihtuminen ja toiminnan lopettaminen ilmoitetaan kunnalle kirjallisesti.

Palveluntuottajan, joka on hakenut aluehallintoviraston lupaa ympärivuorokautisiin sosiaalipalveluihin, ei tarvitse tehdä kunnalle erillistä ilmoitusta tuottamistaan muista sosiaalipalveluista, jos ne ilmenevät lupahakemuksesta.

Savonlinnan kaupungille kuuluvat Ilmoitukset lähetetään osoitteella:
Savonlinnan kaupunki, sosiaalivirasto
Olavinkatu 27
57130 Savonlinna.

Lausunnot aluehallintovirastolle yksityisistä sosiaalipalveluista antaa perusturvajohtaja.

Henkilöä ei löytynyt

 

Koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille

Aluehallintoviraston ja Valviran alueellinen seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnasta:

Omavalvontaseminaari 1.12.2016

 

Linkit:

Aluehallintoviraston hakemuslomakkeet

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011

Ohje yksityisen terveydenhuoltolain mukaisen luvan hakijalle

Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990

 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus. Verohallinnon ohje 14.9.2011

Valvira