Voimaantulokuulutus

Torstaina 22. kesäkuuta 2017

Savonlinnan kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksymä § 49 Moinsalmen osayleiskaavan muutos tilalle Mikastinniemi 740-512-14-34 on tullut voimaan. Savonlinnassa 22.6.2017 Savonlinnan kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen kokoukset

Tiistaina 20. kesäkuuta 2017

Kuulutus Kaupunginhallitus on 19.6.2017 § 315 päättänyt seuraavat kaupunginhallituksen kokousajankohdat, kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 16.00 : 3.7.2017 30.10.2017 klo13-20 24.7.2017 31.10.2017...

Kaavoituspäällikön rakentamista koskevat poikkeamispäätökset 13.06.2017 § 10 ja 14.06.2017 § 11

Maanantaina 19. kesäkuuta 2017

Kaavoituspäällikön päätös 13.06.2017 § 10 rakentamista koskeva poikkeamishakemus Hakija: Suur-Savon Sähkö Oy Olavinkatu 44 57100 Savonlinna Rakennuspaikka: Kerimäki, Jouhenniemi, Pappilanmaa...

Puruveden rantayleiskaavan muutos tiloille 740-508-1-51 ja 740-596-2-63

Tiistaina 13. kesäkuuta 2017

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään yleisesti nähtävänä 14.6.-14.7.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa...

Meluilmoitus

Maanantaina 12. kesäkuuta 2017

Pauli Pölönen on tehnyt 12.6.2017 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta 8.7.2017 klo 12:00...

Meluilmoitus

Maanantaina 12. kesäkuuta 2017

KUULUTUS ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TAPAHTUMA Oy Fincirk Ab / Sirkus Finlandia on tehnyt 9.6.2017 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle...

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 17/0100/4

Torstaina 8. kesäkuuta 2017

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 6.6.2 017 antamallaan päätöksellä 17/0100/4 päättänyt jättää tutkimatta hallinnollisen kantelun. Hallinto-oikeus jättää valitusajan jälkeen esitetyn valituksen perusteet...

Rakennustarkastajan lupapäätösten julkipanolista 8.6.2017

Torstaina 8. kesäkuuta 2017

Kuulutus pdf-tiedostona

Kaupunginvaltuuston kokous

Tiistaina 6. kesäkuuta 2017

Kuulutus Savonlinnan kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupunginvaltuuston kokoushuoneessa, Olavinkatu 27, maanantaina 12. päivänä kesäkuuta 2017 klo 18.00 käsittelemään esityslistassa mainitut asiat.

Savonrannan rantayleiskaavan muutos tilalle Lapinaho 740-578-8-103

Torstaina 25. toukokuuta 2017

Ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään yleisesti nähtävänä 26.5-27.6.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, Savonrannan yhteispalvelupisteessä Kangastie 3 ja...

Maatilamatkailu Mannilan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Keskiviikkona 24. toukokuuta 2017

Maatilamatkailu Mannilan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus osalle tiloja 740-559-5-33 ja 740-559-5-52 sekä tiloille 740-559-5-1, 740-559-5-2, 740-559-5-5, 740-559-5-6, 740-559-5-44 ja 740-559-5-47.

Kuntavaalit vuonna 2017 valitut valtuutetut ja varajäsenet

Keskiviikkona 19. huhtikuuta 2017

Vaalilain 95 §:n mukainen luettelo Savonlinnan kaupungissa huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitetuissa kuntavaaleissa valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään: Luettelo valtuutetut ja...

Kuntavaalit 2017

Maanantaina 13. maaliskuuta 2017

Niille äänioikeusrekisteriin merkityille äänioikeutetuille, joiden osoite on maistraatin tiedossa, postitetaan viimeistään 16.3.2017 ilmoituskortit, jotka pyydetään säilyttämään ja esittämään...

Savonrannan kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Perjantaina 7. lokakuuta 2016

Savonrannan kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 22.2.2016 § 62. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä koko kaavatyön ajan Savonlinnan...

Korkotukilainat, purkuavustukset ja takauslainat vuodelle 2016

Keskiviikkona 27. huhtikuuta 2016

Savonlinnan kaupungin tekninen toimiala julistaa haettavaksi: KORKOTUKILAINAT - vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistustalon rakentaminen - erityisryhmille tarkoitettu palveluasumisen kohde, johon ei...