Vääräsaaren lainvoimisuus

Maanantaina 20. helmikuuta 2017

KUULUTUS Savonlinnan kaupunginvaltuuston 15.6.2015 hyväksymä § 57 Asemakaavan muutos 1. kaupunginosassa Vääräsaaressa on tullut voimaan 20.2.2017

Vireilletulokuulutus

Perjantaina 17. helmikuuta 2017

Savonrannan riistanhoitoyhdistys on esittänyt 14.2.2107 ympäristölupahakemuksen koskien ampumaratatoimintaa Vuokalantien varrella sijaitsevalla kiinteistöllä RN:o 740-563-1-44 Honkarinne. KUULUTUSAIKA...

Savonrannan kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus, luonnos

Keskiviikkona 15. helmikuuta 2017

Savonrannan kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus on edennyt luonnosvaiheeseen. Luonnosaineisto on nähtävillä 15.2. -17.3.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27 ja...

Kaavoituspäällikön päätös 10.02.2017 § 2 rakentamista koskeva poikkeamishakemus

Maanantaina 13. helmikuuta 2017

Hakija: Leppänen Ari ja Minna Multapakantie 8 56100 Ruokolahti Rakennuspaikka: Punkaharju, Särkilahti, Mustola, kiinteistötunnus 740-546-6-56. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 13.02...

Kuntavaalit 2017

Perjantaina 10. helmikuuta 2017

Huhtikuun 9. päivänä 2017 pidettävissä kuntavaaleissa valitaan Savonlinnan kaupunginvaltuustoon 51 valtuutettua. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla voi olla ehdokkaita enintään 77.

Kerimäen Kirkkorannan asemakaavan voimaantulo

Maanantaina 30. tammikuuta 2017

Savonlinnan kaupunginvaltuuston 9.6.2014 § 48 hyväksymä Kerimäen Kirkkorannan asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan myös korttelin 320 ja osan LV-1 – aluetta osalta. Savonlinnassa 30.1...

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Perjantaina 27. tammikuuta 2017

Kerimäen Iloinen Kulttuuri ry (Keiku ry) on tehnyt 26.1.2017 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavista...

Kaavoituspäällikön päätös 16.1.2017

Maanantaina 23. tammikuuta 2017

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 16.1.2017 tehnyt seuraavan päätöksen: § 1: Päättänyt myöntää Aulis Hänniselle maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan metsänhakkuuta varten...

Savonrannan kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Perjantaina 7. lokakuuta 2016

Savonrannan kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 22.2.2016 § 62. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä koko kaavatyön ajan Savonlinnan...

Korkotukilainat, purkuavustukset ja takauslainat vuodelle 2016

Keskiviikkona 27. huhtikuuta 2016

Savonlinnan kaupungin tekninen toimiala julistaa haettavaksi: KORKOTUKILAINAT - vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistustalon rakentaminen - erityisryhmille tarkoitettu palveluasumisen kohde, johon ei...