Ympäristölupahakemus

Keskiviikkona 26. huhtikuuta 2017

Kalevi Viinanen hakee ympäristölupaa jätteiden ammattimaiselle käsittelylle kiinteistöllä osoitteessa Monomäentie 100. KUULUTUSAIKA Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 26.4. – 28.5.2017 Savonlinnan...

Maa-aineslupahakemus

Keskiviikkona 26. huhtikuuta 2017

Jari Aalto hakee maa-aineslupaa kiinteistölle RN:o 740-538-3-38 Soramäki. KUULUTUSAIKA Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 26.4. – 28.5.2017 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla...

Meluilmoitus

Keskiviikkona 26. huhtikuuta 2017

Savo Block Party Oy:n ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Asematie 13. Kyseessä on 27.5.2017 kello 12.00 – 23.59 välisenä aikana järjestettävä...

Kaavoituspäällikön maisematyölupapäätös 21.4.2017 § 6

Maanantaina 24. huhtikuuta 2017

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 21.4.2017 tehnyt seuraavan päätöksen: § 6: Päättänyt myöntää UPM-Kymmene Oyj Metsälle maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan metsänhakkuuta...

Kaavoituspäällikön päätös 19.4.2017 § 5 rakentamista koskeva poikkeamishakemus

Maanantaina 24. huhtikuuta 2017

Hakija: Turunen Hannu kp. Bergkullantie 52 01120 Västerskog Rakennuspaikka: Kerimäki, Makkola, kiinteistö Matinniemi 740-525-5-39. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 24.04.-26.5.2017...

Kuntavaalit vuonna 2017 valitut valtuutetut ja varajäsenet

Keskiviikkona 19. huhtikuuta 2017

Vaalilain 95 §:n mukainen luettelo Savonlinnan kaupungissa huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitetuissa kuntavaaleissa valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään: Luettelo valtuutetut ja...

Maa-aineslupahakemus

Tiistaina 18. huhtikuuta 2017

Pääkanta-Säätiö hakee maa-aineslupaa kiinteistölle Mikkola RN:o 740-580-6-71. KUULUTUSAIKA Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 10.4 -12.5.2017 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla...

Meluilmoitus

Tiistaina 18. huhtikuuta 2017

Savonlinnan Urheiluautoilijat ry on tehnyt Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta koskien...

Meluilmoitus

Tiistaina 18. huhtikuuta 2017

Panimoravintola Huvila on tehnyt 18.4.2017 ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä...

Kaavoituspäällikön päätös 12.04.2017 § 4 rakentamista koskeva poikkeamishakemus

Tiistaina 18. huhtikuuta 2017

Hakija: Kiinteistö Oy Itä-Suomen Hoivakodit PL 750 00181 Helsinki Rakennuspaikka: Kaupunginosa 16, kortteli 114, tontti 1. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 18.4.-18.5.2017 välisen...

Savonrannan rantayleiskaavan muutos tilalla Lapinaho 740-578-8-103

Maanantaina 10. huhtikuuta 2017

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä luonnosvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään yleisesti nähtävänä 11.4-11.5.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa...

Hietalahden ranta-asemakaavan muutos

Keskiviikkona 5. huhtikuuta 2017

Hietalahden ranta-asemakaavan muutos Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) sekä ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään yleisesti nähtävänä 5.4.-5.5.2017...

Vääräsaaren asemakaavaehdotus nähtävillä

Perjantaina 31. maaliskuuta 2017

KUULUTUS Asemakaavaehdotus Asemakaavan muutos kaupunginosan 1, korttelin 32 viereisellä ranta- ja vesialueella. Alue sijaitsee Savonlinnan kaupungin keskustan pohjoisosassa Vääräsaaren alueella...

Kuntavaalit 2017

Maanantaina 13. maaliskuuta 2017

Niille äänioikeusrekisteriin merkityille äänioikeutetuille, joiden osoite on maistraatin tiedossa, postitetaan viimeistään 16.3.2017 ilmoituskortit, jotka pyydetään säilyttämään ja esittämään...

Savonrannan kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Perjantaina 7. lokakuuta 2016

Savonrannan kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 22.2.2016 § 62. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä koko kaavatyön ajan Savonlinnan...

Korkotukilainat, purkuavustukset ja takauslainat vuodelle 2016

Keskiviikkona 27. huhtikuuta 2016

Savonlinnan kaupungin tekninen toimiala julistaa haettavaksi: KORKOTUKILAINAT - vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistustalon rakentaminen - erityisryhmille tarkoitettu palveluasumisen kohde, johon ei...