Ajankohtaiset

Savonlinnaan tahdotaan rakentaa uudenlainen seudullinen osaamiskeskus

Perjantaina 14. heinäkuuta 2017

Savonlinnassa käynnistellään yhteistyössä uudenlaista alueellista Regional Mill –palvelukeskusta. Ensi viikon torstaina pidettävässä kutsutyöpajassa käynnistetään prosessi, joka hyödyntää Espoossa toteutettua Espoo Urban Mill kokemuksia ja ideoita. Prosessin lopputuloksena on Savonlinnan seudun toimijoita yhteen kutsuva, uusia yhteistyön mahdollisuuksia avaava ja asukkaita palveleva seudullinen osaamiskeskus. Idea lähti liikkeelle huolesta Etelä-Savon Tiedeseura ry:ssä keväällä 2016, kun Itä-Suomen yliopisto ilmoitti lakkauttavansa Savonlinnan kampuksen.

-Työpajaan on kutsuttu edustajia tahoilta, jotka ovat avainasemassa innovaatioekosysteemin rakennustyössä ja muodostavat sen perustayhteisön. Tällaisia ovat yritykset, oppilaitokset, julkinen sektori ja yhdistykset. Tavoite on, että työpajassa rakennetaan askelmerkit koko hankkeelle sekä päätetään ensimmäisestä konkreettisesta askeleesta syksyksi 2017, kertoo mallin kehittelyssä mukana ollut professori Jorma Enkenberg Etelä-Savon Tiedeseura ry:stä.

Savonlinnan nykyisen yliopistokampuksen lakkautus vuonna 2018 herätti Tiedeseuran huolen Savonlinnan seudun tulevaisuudesta. Seutu tulisi menettämään merkittävän osan elinvoimastaan, jonka tilalle olisi kyettävä luomaan jotain uutta ja perusteltua. Kirjallisuuteen perehtyen, kansainvälisiä kehitystrendejä analysoiden ja yhteyksiä hyödyntäen sekä seudullisia vahvuuksia eritellen Tiedeseuran hallituksessa ryhdyttiin hahmottelemaan potentiaalisia malleja pienehkön seudun elinvoimaa vahvistaville infrastruktuureille. Tutustuminen Espoossa toimivaan Urban Millin konseptiin tuottivat idean pyrkiä rakentamaan Savonlinnan seudulle Urban Millin kaltaista infrastruktuuria eli sivutoimipiste Savonlinna Milliä. Keväällä 2017 Tiedeseura esitteli idean ja ajatuksen Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laineelle, minkä jälkeen päätettiin rakennustyön aloittamisesta ja heinäkuun työpajan järjestämisestä yhteistyönä.

Tavoitteena oleva osaamiskeskus koostuisi viidestä keskenään yhteistyötä tekevästä, resursseja jakavasta, vuorovaikuttavasta ja toisiltaan oppivasta toimijakokonaisuudesta. Siihen kuuluisi Savonlinnan uusi yhtenäiskoulu (nykyinen Savonlinnan normaalikoulu), Uusi avoin yliopisto (ent. Savonlinnan kesäyliopisto), koulutusvientiä harjoittava yritys, HUB = toisia tukeva ja palveluja tarjoava asiantuntijoista, tiloista sekä teknologioista muodostuva kansainvälisen verkoston solmu sekä muiden seudullisten toimijoiden muodostama verkosto. Keskus tarjoisi mm. monitieteistä generalistisen ajattelun edistämistä tavoittelevaa yliopistotason koulutusta, avointa yliopisto-opetusta, opettajien täydennyskoulutusta, erilaisia koulutuksen ja opetuksen kehittämishankkeita sekä koulutusvientiä. Toiminnan painopisteenä Savonlinnassa olisi noin puolen vuoden ajanjakso kevät-kesä-syksyllä sekä kaksi kuukautta talvella. Muina aikoina esim. koulutusviennissä ja koulutuksissa ohjaus ja opetus tapahtuisi kohdemaassa paikan päällä täydennettynä virtuaalisella ohjauksella.

-Tällä hetkellä tavoite on, että hanke käynnistyy konkreettisesti elo-syyskuussa esim. fyysisen tilan ja muun organisoitumisen eli pilottivaiheen osalta. Ensi torstaina 20.7. pidettävän käynnistystyöpajan aamupäivän alustuksiin klo 10–12 toivotetaan kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleiksi. Tilaisuus pidetään Savonlinnan kaupungintalon valtuustosalissa, jossa esitellään Urban Mill –esimerkki sekä puheenvuorot kattavasti eri tieteen ja elinkeinojen aloilta, kertoo Savonlinnan kaupungin elinkeinojohtaja Janne Weander.

Katso torstain 20.7. Savonlinna Mill -ohjelma.

Lisätietoa:

Jorma Enkenberg, professori, jeeberg@gmail.com , puh. 044 327 2900

Janne Weander, elinkeinojohtaja, Savonlinnan kaupunki, janne.weander@savonlinna.fi , puh. p 044 417 4008