Ajankohtaiset

Kumppanuuspöytien ensimmäiset aloitteet on käsitelty

Torstaina 21. kesäkuuta 2018

Savonlinnan lähidemokratiamallin työryhmä esitteli kumppanuuspöytätapaamisista poikineet aloitteet kaupungille. Kaupungin johtoryhmä sekä elinkeinojaosto käsittelivät ehdotukset ja päättivät toimenpiteistä.

Aloitteet sekä niihin liittyvät linjaukset ja päätökset (pdf)

- Lähidemokratiamalli on lähtenyt aktiivisesti liikkeelle, kuntalaiset ovat olleet valveutuneita ja kaupunki on käsitellyt aloitteet matalalla kynnyksellä ja nopealla aikataululla, kiittelee projektityöntekijä Jaana Luostarinen.

Kumppanuuspöydät kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa, ja syksyn tapaamiset ovat jo valmistelussa. Lähidemokratiamallin työryhmä kerää parhaillaan toimenpide-esityksiä kaupungin elävöittämiseksi ja elinvoiman parantamiseksi. Etukäteisvalmistelulla varmistetaan kokousasioiden käsittelyn sujuvuus ja
varaudutaan kutsumaan asioiden kannalta oikeat henkilöt paikalle.

Toimenpide-esityksiä voivat tehdä kaikki Savonlinnan alueen yhteisöt, yhdistykset ja yksityiset kuntalaiset. Esitykset tulee toimittaa projektityöntekijälle heinäkuun loppuun mennessä sähköpostitse: jaana.luostarinen@kolomonen.fi.

- Lähidemokratiamalli tarjoaa kuntalaisille suoran väylän tuoda tarkasteltavaksi ja käsittelyyn heidän lähiympäristöönsä liittyviä tärkeitä asioita. Se antaa myös kaupungille paremmat edellytykset vastata tarpeisiin entistä paremmin, kertoo elinkeinojohtaja Janne Weander.

Kumppanuuspöydät ovat luoneet Facebook-sivun, jossa kuntalaiset voivat osallistua lähidemokratiamallin toteutumiseen ja seurata siihen liittyviä ajankohtaisia asioita. Facebook-sivun nimi on ”Kumppanuuskaupunki -lähidemokratian lähteellä Savonlinna”.

Lähidemokratiamalli otettiin Savonlinnassa käyttöön maaliskuussa pidetyillä alueellisilla kumppanuuspöytätapaamisilla. Ensimmäisissä tapaamisissa kullekin kumppanuuspöydälle valittiin puheenjohtajat, jotka ovat keskikaupungilla Jyrki Huttunen, Säämingin alueella Sakari Sallinen, Kerimäellä Jesse Härkönen, Punkaharjulla Terho Kaskinen ja Savonrannalla Hannu Karvinen. Lähidemokratiamallin työryhmään kuuluu puheenjohtajien lisäksi kaupungin elinkeinojohtaja Janne Weander ja projektityöntekijä Jaana Luostarinen. Kumppanuuspöytien ensisijainen kontakti on projektityöntekijä.

Lähidemokratiamalli edistää asukkaiden mahdollisuuksia saada heille tärkeitä asioita päätöksenteon valmisteluun, vahvistaa kansalaistoimintaa sekä edesauttaa osallistamista kaupungin kehittämiseksi ja elinvoiman kasvattamiseksi. Lähidemokratian toteuttaminen on osa kaupungin strategiaa.

Seuraavat kaikille avoimet kumppanuuspöytätapaamiset järjestetään syksyllä:

  • Sääminki 18.9.2018
  • Punkaharju 25.9.2018
  • Savonranta 2.10.2018
  • Kerimäki 3.10.2018
  • Savonlinnan keskusta-alue 4.10.2018

Kumppanuuspöydät kokoontuvat klo 17:00-19:00. Tarkemmat kokouspaikat ilmoitetaan syyskuussa.

Lisätietoja:
Janne Weander, elinkeinojohtaja, puh. 044 417 4008
Jaana Luostarinen, projektityöntekijä, puh. 044 741 3363