Kaupunginjohtajan taloussuunnitelmaesitys 2019-2022

Perjantaina 26. lokakuuta 2018

Savonlinnan kaupunginjohtajan taloussuunnitelmaesitys 2019 – 2022 jatkaa talouden sopeuttamista ja panostamista kehittämiseen

Kaupunginjohtaja Janne Laineen vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019 – 2022 kolme keskeistä painopistealuetta ovat:

1) Kunnallisveroa ei koroteta
2) Talous on tasapainossa suunnitelmakauden loppuun mennessä
3) Kehittämiseen panostetaan

Kaupunginvaltuusto päätti tämän vuoden talousarviossa, että kunnallisveroa alennetaan puolella prosenttiyksiköllä ja, että verojen alentamisen edellytyksenä on koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelmasta päättäminen siten, että palveluverkko saadaan sopeutettua 300 oppilaan vähenevään määrään. Sopeuttamistavoitteeksi kaupunginvaltuusto päätti 1,5 miljoonaa euroa.

Valtuusto päätti tänä vuonna, että jatketaan nykyisellä kouluverkolla. Tästä johtuen kaupungin käyttötalouden sopeuttamistavoite on noin kahden miljoonan euron luokkaa, koska kouluverkon ylläpitämiseen joudutaan lisäksi tekemään ylimääräisiä peruskorjausinvestointeja, jotka lisäävät kaupungin käyttötalousmenoja poistojen kautta.

Kaupunginjohtaja Janne Laine korostaa kuitenkin, että kaikkein tärkein edellytys sille, että tuloveroa ei jouduta korottamaan on se, että Sosteri saa taloutensa pysymään kaupungin asettamissa raameissa. Viime vuonna Sosterin menot ylittyivät kaupungin talousarviosta yhdeksän miljoonaa euroa ja tänä vuonna uhkaa seitsemän miljoonan euron lisämäärärahasta huolimatta vielä noin neljän miljoonan euron ylitys.

- Kaupungin suorassa toiminnassa saavutettiin kuntaliitoksen jälkeen noin yhdeksän miljoonan euron menojen leikkaus mm. vähentämällä henkilöstöä noin 200:lla ja toimitilojen määrää noin 40.000 kerrosneliömetrillä, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

- Talouden tasapainon osalta ongelmana on, että Sosterin menot ovat kasvaneet jo enemmän kuin mitä saavutetut tehostamiset ovat kaupungin taloudessa tuottaneet. Sosterin osalta tarvitaan nyt selvästi vahvempia toimenpiteitä sen talouden saamiseksi pysymään menokehyksissä, Savonlinnan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen menot ovat valtakunnan kärjessä kun taas muut menot ovat enintään valtakunnan keskiarvossa ja esimerkiksi hallinnon kulut alle puolet siitä mitä vertailukaupungeissa.

Talousarvioesitys painopistealueittain:

Kunnallisveroa ei koroteta
• esitys ei sisällä kunnallisveron korotusta vuodelle 2019

Talous on tasapainossa:
• n. 0,8 milj. euron suuruisen talouden sopeuttamisen, minkä perusteena on kaupungin vähenevä väestö- ja oppilasmäärä. Sopeuttamistoimien kohdentamisesta lautakunnat päättävät talousarvion käyttösuunnitelmissa 31.12.2018 mennessä;
• Sosterille velvoitteen laatia talouden tasapainottamisohjelman, jolla se pysyy kaupungin antamassa talousarvioraamissa. Jos Sosteri ei onnistu tässä, on verotusta korotettava vuonna 2020;
• henkilöstövähennys vuosina 2020 – 2022 yhteensä -49 htv. Tällä katetaan henkilöstön ansiotasonnoususta aiheutuvat henkilöstökulujen kasvu; n. 2 milj. e.
• toimitilojen määrän väheneminen -15 %
• Kallislahden koulun lakkautus koska sen oppilasmäärä alle valtuuston asettaman kriteerin
• lisäksi käynnistetään talouden tasapainottamisohjelman valmistelu ja toimeenpano vuosille 2019-2022

Kehittämiseen panostetaan
• Teknologiapuisto 4. vaihe Puun kasvullisen lisäyksen laboratorio, teknologiapuiston infran kehittäminen ja markkinointi, yht. 2,5 milj. euroa, mistä kaupungin osuus n. 0,5 milj. euroa, teknologiapuiston toimitilahanke 2 miljoonaa euroa sekä yhteistyössä XAMKin kanssa teknologiapuiston 5. laajennushanke
• Riihisaaren maakuntamuseon investointihanke 3 milj.e
• Paloaseman investointi 5,6 milj. e
• Savonlinnan vesilaitoksen Varma –vesihanke 5,5 milj. e
• Liukuesteiden hankinta ikääntyvälle väestölle
• Kevyenliikenteenreitti: Savonniemi - Laitaatsilta 0,3 milj. e
• Koulutuspolkujen kehittäminen varhaiskasvatuksesta ammattikorkeakoulutukseen
• Perheiden kohtaamispaikan toimintamallin kehittäminen
• Palvelupisteisiin itsepalvelulaitteet - kirjastopalvelut
• Kaupunkipuisto ja Kulttuurikaupunki selvitysten tekeminen

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan taloussuunnitelmaesitystä kokouksissaan 29.-30.10.2018. Kokousmateriaali on nähtävissä Dynasty Tietopalvelussa.