Ajankohtaiset

Majoitus- ja kokousmatkailuinvestointi suunnitteilla Savonlinnaan

Maanantaina 17. joulukuuta 2018

Liikemies Yrjö Laakkonen on lähtemässä toteuttamaan matkailuliiketoiminnan kasvattamista Savonlinnan Oraviin. Puistoniemen alueelle on suunnitteilla kansainvälisesti korkeatasoinen majoitus- ja kokousmatkailutilojen rakentamishanke. Investoinnin suuruus on noin 6 miljoonaa euroa. Savonlinnan kaupunki huolehtii alueen kaavoituksesta ja avustaa investointituen hakemisessa sekä liiketoimintasuunnitelman laatimisessa.

Savonlinnassa käy noin 500.000 matkailijaa vuoden aikana. Oravi on yksi Savonlinnan merkittävimmistä järviluontoon liittyvistä luontomatkailun keskuksista. Se on kasvanut ja kehittynyt viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kansainvälisten matkailijoiden suosimaksi lomanviettopaikaksi. Tänä päivänä asiakkaista 65 % on ulkomaalaisia.

- Oravin matkailussa on suuri kasvupotentiaali ja matkailuinvestoinnille on tarve, jotta pystyisimme paremmin palvelemaan kasvavaa kansainvälisten matkailijoiden ryhmää, kertoo Yrjö Laakkonen.

Matkailuinvestointihankkeelle tullaan hakemaan investointiavustusta ELY-keskukselta. Hanke tukee ja käyttää nykyisiä Oravin matkailupalveluita, lisää alueen majoituskapasiteettia ja luo Oraviin uusia ympärivuotisia työpaikkoja.

Aiesopimus allekirjoitettiin 17.12.2018

Savonlinnan kaupunki ja Yrjö Laakkonen allekirjoittivat tänään aiesopimuksen, jolla kaupunki myötävaikuttaa kaavoitusprosessin sujuvaan läpiviemiseen siten, että Puistoniemen ranta-asemakaava etenee kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi keväällä 2019. Lisäksi kaupunki avustaa matkailuinvestointia varten perustettavaa yhtiötä investointitukihakemuksen valmistelussa ELY-keskukselle ja hankkeen liiketoimintasuunnitelman laadinnassa.

- Kansainvälisten matkailijoiden määrä erityisesti saksankielisestä Euroopasta on kasvanut Savonlinnassa, ja kaupunkina haluamme olla edistämässä ja luomassa edellytyksiä alueen yritysten kasvulle. Tämä investointi sopii erinomaisesti vahvistamaan Oravin vetovoimaista kansallispuisto-, kalastus-, metsästys- ja veneily- sekä retkiluistelumatkailukokonaisuutta, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Puistoniemi sijoittuu keskeiselle paikalle Heinäveden laivareitin varteen lähelle Linnansaaren kansallispuiston luontomatkailualueita. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 2,6 hehtaaria. Rakennusoikeutta Puistoniemeen suunnitellaan noin 3000 km².