Hyppää sisältöön

Enintään 5000 euron avustukset

Vapaa-aikapalveluiden avustukset

Sivistyslautakunta myöntää vuosittain savonlinnalaisille rekisteröidyille järjestöille kohdeavustuksia talousarviossa varatun määrärahan puitteissa avustuohjeessa mainittujen periaatteiden mukaisesti. Avustuksilla pyritään edistämään kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä, painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Avustuksia voidaan myöntää myös kylätoimikunnille. Avustettavan toiminnan tulee edistää liikuntaharrastusta ja terveitä elämäntapoja. Avustettavalta toiminnalta edellytetään aina omarahoitusosuutta.

Alle 5 000 euron kohdeavustuksia voidaan hakea koko vuoden ajan, kuitenkin viimeistään 30.11. mennessä.

Yksityistiet

Savonlinnan kaupunki avustaa vuosittain järjestäytyneitä yksityistiekuntia.
Avustettavan tien varrella on oltava vähintään yksi pysyvästi asuttu talous.

Tekninen lautakunta päättää yksityistieavustuksista.

Hakuohjeet ja lomakkeet