Hyppää sisältöön

Portfoliohaku

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
4.7.2022

1. Rekisterin nimi

Portfoliohaku

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Sivistystoimenjohtaja
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Kulttuurijohtaja
Asemantie 5, 57100 Savonlinna
p. 044 417 4400

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Portfoliohaku kirjastoauton ulkoasun suunnittelemiseksi.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on yleinen etu ja julkisen vallan käyttäminen sekä rekisteröidyn suostumus.

6. Rekisterin tietosisältö

  • Henkilö- ja yhteystiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite
  • Ansioluettelo
  • Enintään kuusi työnäytettä valokuvin ja lyhyellä tekstikuvauksella esitettynä (sähköisessä muodossa pdf, jpeg, png tai ppt -esityksenä).
  • Perustelu osallistumiselle: Miksi tämä kohde kiinnostaa sinua erityisesti? Miten mielestäsi tyylisi, tekniikkasi ja osaamisesi soveltuvat tehtävään?

7. Henkilötietojen tietolähteet

Hakijalta itseltään kirjallisella hakemuksella.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet rekisteritietoihin. Raadin taidenasiantuntijana henkilötietoja käsittelee myös Mikkelin taidemuseon amanuenssi.

9. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään valintapäätökseen asti ja valitun/valittujen henkilötietoja kirjanpitolainsäädännön säilytysaikojen mukaisesti.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteriä ylläpidetään Microsoftin Office -työkaluilla kaupungin omassa palvelinympäristössä. Käyttöoikeudet on rajattu työtehtävien mukaisesti.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Ei manuaalista aineistoa.