Korkotukilainat

ARAn tuet

Korkotukilainat

  • vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistustalon rakentaminen, omaksilunastettavan vuokratalon rakentaminen
  • erityisryhmille tarkoitettu palveluasumisen kohde, johon ei haeta investointiavustusta
  • vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantaminen
  • vuokra- ja asumisoikeustalojen ja asuntojen hankkiminen

Hakija toimittaa asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamislainojen valtiontakausta koskevat hakemukset suoraan ARAlle ilman erityistä hakuaikaa. Muut hakemukset jätetään kaupungin asuntotoimistoon.

ARA-talojen purkuavustus

ARAn myöntämää purkuavustusta vuokratalon purkamiskustannuksiin voi hakea ilman määräaikaa.

Takauslainat

Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, jatkuva haku.

Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus

Hakija toimittaa hakemusasiakirjat ARAan. Takauslainan määrä voi olla enintään 70 % kohteeseen sisältyvien asuntojen ja niihin liittyvien asumista välittömästi palvelevien tilojen kohtuullisista perusparannuskustannuksista.

Hakuohjeita ja lomakkeita saa osoitteesta www.ara.fi tai asuntotoimistosta Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna, puh. 044 417 4681.

 

Valtiokonttorin myöntämä tuki: rajoitus- ja purkuakordit