Kiinteistökohtainen jätehuolto

Kiinteistökohtainen jätehuolto

Enonkoskella jätehuolto on järjestettävä kiinteistökohtaisesti sopimalla siitä jätehuollon palveluja tarjoavan yrityksen kanssa. Savonlinnassa ja Rantasalmella kiinteistökohtainen jätehuolto on ensisijainen tapa liittyä järjestettyyn jätehuoltoon, mutta puutteita kiinteistökohtaisen jätehuollon järjestämisessä paikkaa kunnan järjestämä aluekeräys. Jätehuollon järjestämisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista on tehtävä kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Kiinteistökohtainen jätehuolto tarkoittaa joko omaa jäteastiaa tai lähinaapureiden kanssa yhteiskäytössä olevaa jäteastiaa (jäterinki), jonka tyhjentämisestä on tehty jätehuoltosopimus jätehuoltorekisteriin hyväksytyn kuljetusyrityksen kanssa. Kiinteistökohtaisen jätehuollon kokonaiskustannus muodostuu jäteastian tyhjennyksen ja jätteen kuljetuksen sekä käsittelyn kustannuksista, jotka yleisimmin sisältyvät kiinteistön haltijalta perittävään tyhjennyshintaan sekä jokaiselta käyttökelpoiselta asunnolta perittävästä perusmaksusta. Pisin jätehuoltomääräysten sallima tyhjennysväli on neljä (4) viikkoa.

Kiinteistökohtaisessa jätehuollossa on otettava huomioon kunnassa voimassa olevat määräykset, esim. jätehuoltomääräykset ja ympäristönsuojelumääräykset. Kaavamääräyksissä voi myös olla tarkempia säädöksiä jätehuollosta.

 Paikallisten jätehuoltoyritysten yhteystiedot (tulostettava)