Jätehuoltomääräykset

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset on annettu jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla. Niissä annetaan tarkempia määräyksiä jätehuollon järjestämisestä Enonkosken ja Rantasalmen kuntien sekä Savonlinnan kaupungin alueilla. Jätehuoltomääräyksissä annetaan tarkempia määräyksiä:

  • Jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä kiinteistöllä
  • Jätteiden keräyspaikoista
  • Jätteiden keräysvälineistä
  • Jätteiden kuljetuksesta
  • Vaarallisista jätteistä
  • Ja muista jätehuoltoon liittyvistä asioista, esim. määräyksistä poikkeamisesta ja valvonnasta

Alueellinen jätelautakunta on hyväksynyt määräykset 27.11.2013 (§ 37) ja päättänyt niiden voimaantulosta 4.2.2014 (§ 6).

Jätehuoltomääräysten uudistus

Savonlinnan kaupungin sekä Rantasalmen ja Enonkosken kuntien yhteinen kunnallinen jätehuoltoviranomainen Savonlinnan alueellinen jätelautakunta uudistaa jätehuoltomääräyksensä. Nykyisin voimassa olevat määräykset ovat tulleet voimaan 15.3.2014. Jätelaissa tapahtuneiden ja siihen tehtävien muutosten sekä vuoden 2014 jälkeen jätehuollossa tapahtuneiden muutosten takia jätehuoltomääräykset on perusteltua päivittää.

Jätehuoltomääräysten luonnos on yleisesti nähtävillä jätelautakunnan internet-sivuilla sekä Savonlinnan kaupungin ja Rantasalmen sekä Enonkosken kuntien palvelupisteissä. Jätehuoltomääräyksissä on korostettu punaisella ne asiat, jotka muuttuisivat nykyisin voimassa oleviin määräyksiin nähden.

Luonnos jätehuoltomääräyksistä xx.xx.2021 alkaen

Ne henkilöt, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin jätehuoltomääräyksillä voi olla huomattava vaikutus, voivat antaa kommentteja luonnoksesta. Annetut kommentit ovat julkisia ja ne otetaan huomioon jätehuoltomääräysten viimeistelemisessä.

Kommenttien jättäminen jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Kirjalliset kommentit lähetetään sähköisesti osoitteeseen jatelautakunta (at) savonlinna.fi.
Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero 432/2020.

Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Savonlinnan kaupunki
Alueellinen jätelautakunta
Olavinkatu 27
57130 Savonlinna

Kommentit tulee jättää 6.11.2020 klo 16.00 mennessä. Huomioon otetaan vain määräaikaan mennessä annetut kommentit.

Valmistelijat

Lisätietoja jätehuoltomääräysluonnoksesta antaa jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, 044 417 4612, pirkko.raikkonen (at) savonlinna.fi