Jätehuoltomääräykset

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset on annettu jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla. Niissä annetaan tarkempia määräyksiä jätehuollon järjestämisestä Enonkosken ja Rantasalmen kuntien sekä Savonlinnan kaupungin alueilla. Jätehuoltomääräyksissä annetaan tarkempia määräyksiä:

  • Jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä kiinteistöllä
  • Jätteiden keräyspaikoista
  • Jätteiden keräysvälineistä
  • Jätteiden kuljetuksesta
  • Vaarallisista jätteistä
  • Ja muista jätehuoltoon liittyvistä asioista, esim. määräyksistä poikkeamisesta ja valvonnasta

Alueellinen jätelautakunta on hyväksynyt määräykset 27.11.2013 (§ 37) ja päättänyt niiden voimaantulosta 4.2.2014 (§ 6).