Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksen jätehuoltomääräysten vaatimuksista. Jätehuollon keskeyttäminen toistaiseksi edellyttää, että kiinteistö on todistettavasti asuinkelvottomassa kunnossa.

Tyhjennysvälin pidentäminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta pidentää talousjätteen keräysvälineen tyhjennysväliä 12 tai 16 viikkoon. Edellytyksiä tyhjennysvälin pidentämiselle ovat muun muassa syntypaikkalajitellun sekajätteen poikkeuksellisen vähäinen määrä sekä jätteiden lajitteleminen ja toimittaminen keräyksee tai asianmukainen käsittely kiinteistöllä. Poikkeus on mahdollista vain kiinteistökohtaisessa jätehuollossa.

Jätteenkuljetuksen keskeyttäminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta yksittäistapauksessa päättää jätteen keräysvälineen säännöllisen tyhjennyksen keskeyttämisestä määräajaksi, mikäli kiinteistö on yhtäjaksoisesti käyttämättömänä vähintään kuuden (6) kalenterikuukauden ajan. Keskeytys myönnetään pääsääntöisesti täysille kalenterikuukausille, ei kuitenkaan takautuvasti. Poikkeus on mahdollista vain kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa.

Enintään kuuden (6) kalenterikuukauden pituisesta keskeytyksestä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on ilmoitettava kirjallisesti alueelliselle jätelautakunnalle. Ilmoituksen jälkeen tulee sopia keskeyttämisestä astian tyhjentävän kuljetusyritykse kanssa, kuitenkin vähintään viikkoa ennen keskeytyksen haluttua alkamispäivää.

Jätteenkuljetusten keskeyttäminen edellyttää, että rakennuksissa ei yövytä eikä niitä käytetä vapaa-ajan viettoon keskeytysaikana, sillä se ei ole jätelain mukaista.

Hakemukset

Lomakkeet ovat sähköisesti täytettäviä ja ne tulee tallentaa omalle laitteelle ja lähettää sähköpostin liitteinä sähköpostiosoitteeseen jatelautakunta(at)savonlinna.fi. Lomakkeet voi myös tulostaa ja lähettää paperisena postitse osoitteeseen alueellinen jätelautakunta/jätehuoltoinsinööri, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna. Muista lisätä tarvittavat liitteet hakemukseen.

Muutoksenhakulomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta.