Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksen jätehuoltomääräysten vaatimuksista. Jätehuollon keskeyttäminen toistaiseksi edellyttää, että kiinteistö on todistettavasti asuinkelvottomassa kunnossa.

Tyhjennysvälin pidentäminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta pidentää talousjätteen keräysvälineen tyhjennysväliä kuuteen (6) tai kahdeksaan (8) viikkoon lomarakennuskiinteistöllä tai kiinteistöllä, jossa asuu vakituisesti 1 – 2 henkilöä. Edellytyksenä tyhjennysvälin pidentämiselle on syntyvän talousjätteen vähäinen määrä sekä talousjätteestä asianmukaiseen käsittelyyn eroteltu biojäte ja keräyspaperi. Poikkeus on mahdollista vain kiinteistökohtaisessa jätehuollossa.

Tyhjennyksen keskeyttäminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta yksittäistapauksessa päättää jätteen keräysvälineen säännöllisen tyhjennyksen keskeyttämisestä määräajaksi, mikäli kiinteistö on yhtäjaksoisesti käyttämättömänä vähintään kahdeksan (8) viikon ajan. Poikkeus on mahdollista vain kiinteistökohtaisessa jätehuollossa.

Hakemukset

Lomakkeet ovat sähköisesti täytettäviä ja ne tulee tallentaa omalle laitteelle ja lähettää sähköpostin liitteinä sähköpostiosoitteeseen jatelautakunta(at)savonlinna.fi. Lomakkeet voi myös tulostaa ja lähettää paperisena postitse osoitteeseen alueellinen jätelautakunta/jätehuoltoinsinööri, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna. Muista lisätä tarvittavat liitteet hakemukseen.

Muutoksenhakulomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta.