Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristö

Puistot ja muut viheralueet

Puistot-yksikön sekä metsätoimen hoidon piiriin kuuluvat kaupungin viheralueet sekä asemakaava-alueella olevia tontit.

Puistot-yksikön tehtävänä on Savonlinnan kaupungin viherhoitoluokituksen mukaisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen sekä kunnossa- ja puhtaanapito. Näitä alueita ovat mm. rakennetut ja rakentamattomat puistot, leikkipaikat, keskustan katuviheralueet sekä erilaiset niityt, pellot ja suojaviheralueet. Lisäksi hoitoluokituksen piiriin kuuluu kaupungin ylläpitämät uimarannat, joista osa kuuluu liikuntatoimelle ja lähimetsät, joita pääosin hoitaa metsätoimi.

Savonlinnan kantakaupungin alueella on puistoyksikölle kuuluvia luokiteltuja viheralueita n. 200 ha. Hoitoluokitusta Kerimäen, Savonrannan ja Punkaharjun osalta ei ole vielä tehty.

Lisäksi puistot-yksikölle kuuluvat lemmikkieläinten hautausmaan, koirapuiston ja kauppatorin hoito.

Yksikkö myös vastaa yleisten alueitten puhtaanapidosta ja liputuksesta sekä vuokraa eri valtioiden lippuja, lipputankoja (3-5m) sekä näille jalustoja.

Puistot-yksikön yhteystiedot

Aurava Raili, kaupunginpuutarhuri
  • Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut
Puh. 044 417 4630
Fax (015) 515 946
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

Palautetta voi antaa

  • numeroon 044 417 4639 sekä
  • osoitteeseen puistot (at) savonlinna.fi

Metsien hoito

Toiminta-ajatus:

Kaupungin metsätoimen tehtävänä on erilaisin hakkuu- ja hoitotoimenpitein pitää kaupungin omistamat metsät hyvässä kasvu- ja tuottokunnossa ottamalla huomioon varsinkin puistometsissä maisemalliset ja virkistykselliset näkökohdat, sekä taata kaupungille kestävän hakkuusuunnitteen mukaiset hakkuutulot toteuttamalla ajan tasalla olevissa metsäsuunnitelmissa esitetyt hakkuu- ja hoitotoimenpiteet. 

 

Yhteystiedot

Huttunen Tuomas, metsätalousinsinööri
  • Tekninen toimiala / Metsätilat
Puh. 044 417 4673
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

Henkilöä ei löytynyt

Laurio Mika, metsuri
  • Tekninen toimiala / Metsätilat
Puh. 044 417 4674
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna