Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristö

Puistot ja puhtaanapito

Kukkia kaupungilla

Teknisen toimialan kunnallisteknisten palveluiden tehtävänä on Savonlinnan kaupungin viheralueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Viheralueilla tarkoitetaan puistoja, leikkipaikkoja, liikenneviheralueita, metsäsuunnitelmaan kuulumattomia puistometsiä ja kaupungin ylläpitämiä uimarantoja.

Lisäksi yksikön tehtävänä on lemmikkieläinten hautausmaan ja kauppatorin hoito sekä yleisten alueitten liputuksesta ja puhtaanapidosta huolehtiminen. Yksikkö myös vuokraa eri valtioitten lippuja.

 

Yhteystiedot

Aurava Raili, kaupunginpuutarhuri
  • Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut
Puh. 044 417 4630
Fax (015) 515 946
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

 

Metsien hoito

Toiminta-ajatus:

Kaupungin metsätoimen tehtävänä on erilaisin hakkuu- ja hoitotoimenpitein pitää kaupungin omistamat metsät hyvässä kasvu- ja tuottokunnossa ottamalla huomioon varsinkin puistometsissä maisemalliset ja virkistykselliset näkökohdat, sekä taata kaupungille kestävän hakkuusuunnitteen mukaiset hakkuutulot toteuttamalla ajan tasalla olevissa metsäsuunnitelmissa esitetyt hakkuu- ja hoitotoimenpiteet. 

 

Yhteystiedot

Kankkunen Pasi, metsätalousinsinööri
  • Tekninen toimiala / Metsätilat
Puh. 044 417 4673
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Laurio Mika, metsuri
  • Tekninen toimiala / Metsätilat
Puh. 044 417 4674
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna