Hinnasto

Savonlinnan Veden taksat ja palvelumaksut 1.1.2018 alkaen. Hinnasto pysynyt samana vuodesta 2016 alkaen.

 Taksat käsittävät liittymismaksut, perusmaksut ja käyttömaksut

Savonlinnan Veden taksat 1.12016 alkaen

Palvelumaksut sisältävät vesimittarin tarkastusmaksun, vesimittarin luentamaksun, tonttijohtojen rakentamismaksun, tonttijohdon asennusmaksun, tonttijohdon saneerausmaksun, tonttijohtojen liitostyön, vesimittarin asennusmaksun, venttiilien sulkemis- ja avaamismaksun, sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksun, sammutusvesilaitteistoista perittävän maksun sekä työaikaveloitukset ja laitevuokrat.

Savonlinnan Veden palvelumaksut 1.1.2016 alkaen