Hinnasto

Savonlinnan Veden taksat ja palvelumaksut 1.1.2017 alkaen. (Teknisen lautakunnan kokous 27.9.2016 § 189)"lautakunta päätti yksimielisesti, ettei Savonlinnan Veden maksuja ja taksoja koroteta"

 Taksat käsittävät liittymismaksut, perusmaksut ja käyttömaksut

Savonlinnan Veden taksat 1.12016 alkaen

Palvelumaksut sisältävät vesimittarin tarkastusmaksun, vesimittarin luentamaksun, tonttijohtojen rakentamismaksun, tonttijohdon asennusmaksun, tonttijohdon saneerausmaksun, tonttijohtojen liitostyön, vesimittarin asennusmaksun, venttiilien sulkemis- ja avaamismaksun, sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksun, sammutusvesilaitteistoista perittävän maksun sekä työaikaveloitukset ja laitevuokrat.

Savonlinnan Veden palvelumaksut 1.1.2016 alkaen