Savonlinnan Vesi tiedottaa:

Vedenlaatuhäiriö havaittu Savonlinnan Veden verkostossa, Nätkin kaupunginsosan Kantotien runkolinjassa

6.11.2018 klo 13:06

Perjantaina 2.11.2018 otettujen vesinäytteiden tulosten perusteella veden laatu on palautunut normaaliksi.

2.11.2018 klo 11:06 tiedote 4

Vesilaitos on kartoittanut vedenlaatua aistinvaraisesti perjantaina 2.11.2018 klo 7.30- 8.30 välisenä aikana.

Samaan aikaan on otettu vesinäytteitä veden laadun varmistamiseksi. Vesitutkimustulokset valmistuvat alustavasti maanantaina 5.11.2018.

Tällä hetkellä laatuhäiriöitä ei ole havaittu. Veden laatua seurataan tehostetusti. Talousvettä voi käyttää normaalisti.

Mikäli veden laadussa esiintyy uudelleen häiriöitä, poikkeavan väristä vettä ei tulisi käyttää talousvetenä. Vedenlaatuhäiriöistä pyydetään ilmoittamaan Savonlinnan Veden päivystykseen p. 044 417 4822.

Lisätietoja verkostoinsinööri Leena Vihavainen p. 044 417 4811.

1.11.2018 klo 14:50 tiedote 3

Savonlinnan Vesi selvittää yhdessä Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveystarkastajan kanssa Kantotien alueen verkoston veden laatua vesinäytetutkimuksilla 2.11.2018. Tutkimukset valmistuvat 5.11.2018.

 1.11.2018 klo 13:49 tiedote 2

Savonlinnan Vesi on ilmoittanut veden laatuhäiriöstä terveystarkastajalle sekä Suur-Savon Sähkö Oy:lle, koska asiassa epäillään kaukolämpöveden sekoittumista talousvesiverkostoon teknisen vian vuoksi.

Kohdekäynnillä ilmeni, että Kantotiellä on tänään ollut yhdessä kiinteistössä lämmönvaihtimen rikko. Tämä vaihdin on nyt eristetty verkostosta. Alueella on lämpöyhtiöltä saadun tiedon mukaan ollut myös viime viikolla kiinteistölämmön vaihtimen rikko. Kaukolämpö yhtiö selvittää omien asiakkaidensa osalta muita mahdollisia häiriökohteita.

Savonlinnan Vesi on järjestänyt Kantotien ja Kiertokadun risteykseen vedenjuoksutuksen likaantuneen veden poistamiseksi verkostosta.

Juoksutuspisteen lähialueen kiinteistöjen omistajia on tiedotettu suullisesti asiassa. Selkeästi värillistä vettä kehotettiin olemaan käyttämättä talousvetenä. Vettä toimitetaan pyydettäessä kiinteistöille.

Veden laadun mahdollisten käyttörajoitteiden suhteen odotetaan terveysvalvonnan lisäohjeita.

Savonlinnan Vesi selvittää edelleen häiriön aiheuttajaa.

 

1.11.2018 klo 11:00

Verkostovesi on värjäytynyt voimakkaan vihreäksi Nätkin kaupunginosan Kantotien runkolinjassa. Savonlinnan Vesi selvittää häiriön syytä. Mikäli Kantotien lähialueella kiinteistösi vesi on värjäytynyt, älä käytä vettä talousvetenä. Lisätietoja antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811.

Savonrannan jätevedenpuhdistamon purkuputken rakentaminen

22.10.2018

Savonrannan jätevedenpuhdistamon purkuputken rakentaminen Pukkivirran vesialueella aloitetaan viikolla 44 ja työ kestää on noin kuukauden.

Purkuputken asentaminen ja siihen liittyvät työt aiheuttavat veden samentumaa, joka voi haitata vaikutusalueen virkistyskäyttöä.

 Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja antavat verkostoteknikko Juha Pietarinen 044417 4810 sekä verkostoinsinööri Leena Vihavainen, puh. 044 417 4811

 

Tiedote veden laadusta Savonrannan toiminta-alueella

päivitys 18.10.2018 klo 13:07

Savonrannan vedenjakelualueen verkostoveden laatuongelma on poistunut.

päivitys 28.9.2018 klo 12:34

Savonrannan vedenjakelualueella verkostoveden laadussa on ilmennyt haju -ja makuongelmia. Terveysvalvonnan ottamien näytteiden perusteella verkostoveden mikrobiologinen laatu on ollut hyvä. Lievää hajuvirhettä on esiintynyt eri puolella verkostoa. Haju- ja makuhavaintojen syytä selvitetään edelleen. Veden laatua seurataan tehostetusti.

Käyttörajoitetta vedelle ei toistaiseksi ole. Jos makua tai hajua ilmenee vettä kannattaa juoksuttaa esim. ulkovesipisteen kautta.

Mikäli ongelmia esiintyy ota yhteyttä Vesilaitokselle puh 044-4174821

 

26.9.2018 klo 12:26

Savonrannan vedenjakelualueella verkostoveden laadussa on ilmennyt haju -ja maku ongelmia. Syytä ongelmiin selvitetään. Veden laatua tarkkaillaan tehostetusti.

Käyttörajoitetta vedelle ei toistaiseksi ole. Jos makua tai hajua ilmenee vettä kannattaa juoksuttaa esim. ulkovesipisteen kautta.

Mikäli ongelmia esiintyy ota yhteyttä Vesilaitokselle puh 044-4174821

Kelluva viemäriputki Vaahersalon Sipniemen edustalla

21.9.2018

Tilannepäivitys: 21.9. klo 17.00: Vaara ohi, putki on saatu asennettua takaisin pohjaan.

-------------------

Savonlinnan Vesi sai pe 21.9 klo 14 ilmoituksen Vaahersalon edustan vesialueella pintaan nousseesta putkesta. Vesilaitoksen henkilöstö aloitti toimet tilanteen selvittämiseksi.

Veneellä kartoitusta suorittavat havaitsivat Vaahersalosta Sipniemen edustalla (Sipluodon läheisyydessä) paineviemärin painoineen kelluvan veden pinnalla. Pintaan nousu johtuu viemäriin kertyneestä liiallisesta ilmasta, joka johtunee ilmanpoistolaitteistojen häiriöstä.

Kelluvan putken alue merkitään välittömästi huomioliputuksella, joka poistetaan kun häiriö saadaan poistutettua. Korjaustoimia putken palauttamiseksi asennussyvyyteensä tehdään parhaillaan. Korjaustyöt voivat jatkua viikonvaihteen jälkeen, mikäli ne vaativat erityistoimia.

Veneilijöitä Vaahersalon Sipniemen läheisyydessä kehotetaan varovaisuuteen sekä huomioimaan lipuin merkitty vaaraa aiheuttava putki.

Putki ei ole vaurioitunut, joten ympäristöpäästöjä ei ole aiheutunut.

Lisätietoja: verkostoinsinööri Leena Vihavainen, puh. 044 417 4811

Saneerausta Savonrannalla

12.7.2018

Savonlinnan Vesi saneeraa runkoviemärijohdot Lamminniementien, Kolmitähkäntien ja Yläsuluntien välisillä viemärijohto-osuuksilla. Vanhojen betoniviemäreiden sisälle sujutetaan taipuisa muoviputki viemärikaivojen kautta. Lisäksi betonisten viemärikaivojen sisälle asennetaan uudet muoviset viemärikaivot.

Saneeraus aloitetaan maanantaina 6.8. viemärilinjojen pesulla ja TV-kuvauksella. Runkoviemärin pesu saattaa aiheuttaa kiinteistöjen lattiakaivojen hajulukoissa sekä vessanpöntöissä olevan veden roiskumista, vaikka pesu ei varsinaisesti ulotukaan kiinteistön tonttijohtoon saakka. Lattiakaivojen päälle kannattaa laittaa rätti tai riepu ja sen päälle paino estämään veden mahdollinen roiskuminen. Lisäksi vessanpöntön kansi on suotavaa sulkea.

Saneeraus ei aiheuta kustannuksia kiinteistönomistajille. Työn aikana voi joutua liikkumaan kiinteistönomistajan tontilla. Saneerauksen suorittaa Renos Oy ja urakka valmistuu noin puolessatoista kuukaudessa, viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja: verkostoteknikko Juha Pietarinen, Savonlinnan Vesi, puh. 044 417 4810. Vesihuoltosihteerit 044 417 4801 ja 440 417 4802.

Vesimittareiden vaihtoa Savonrannalla

12.7.2018

Savonrannalla vaihdetaan elokuun aikana noin 200 vesimittaria. Uudet mittarit ovat etä-luettavia eli jatkossa kiinteistönomistajan ei enää tarvitse ilmoittaa vesimittarilukemia. Mittarin luku tapahtuu luentapäätteellä varustetusta Savonlinnan Veden autosta käsin.

Pelkästä mittarin vaihdosta ei aiheudu kuluja kiinteistönomistajalle. Joissain tapauksissa kuluja voi kuitenkin tulla, esimerkiksi jos mittarin yhteydessä oleva venttiili täytyy vaihtaa.

Lisätietoja: verkostoteknikko Juha Pietarinen, Savonlinnan Vesi, puh. 044 417 4810. Vesihuoltosihteerit 044 417 4801 ja 440 417 4802.

Savonlinnan Vesi aloittaa vesijohdon saneerauksen Kotilahdentiellä, Heikinpohjantiellä ja Neitsytkadulla

21.6.2018 klo 12:00

Saneeraus alkaa juhannuksen jälkeen maanantaina 25.6. Urakoitsijana toimii Maanrakennus Arto Jääskeläinen Oy. Ensimmäisessä vaiheessa uusitaan vesijohto Kotilahdentielle, alkaen noin 80 metriä Kotilahdentien risteyksestä ja päättyen keskussairaalan eteläpuoliselle paikoitusalueelle. Työ estää liikennöinnin paikoitusalueelle Kotilahdentien kautta.

Heinäkuun loppupuolella vesijohdon saneeraustyömaa siirtyy Heikinpohjantielle. Saneeraus alkaa Kotilahdentien risteyksestä ja jatkuu Heikinpohjatie 30 kohdalle. Samalla vesijohtoa uusitaan noin 60 metriä Neitsytkadulle. Työ estää osittain liikenteen Heikinpohjantien läntisellä ajokaistalla sekä rajoittaa liikennettä Neitsytkadun eteläpuolisella ajokaistalla.

Urakka valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

Kyrönniemen Metsäkonttorin alueelle rakennetaan uusi kunnallistekniikka

Savonlinnan Vesi rakennuttaa vesi- viemäri- ja hulevesiverkoston Kerhotielle, Metsäkonttorinkujalle ja Metsäkonttorintielle. Myös tämä urakka alkaa juhannuksen jälkeen maanantaina ja valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy. Kulku kiinteistöille rajoittuu työn aikana.

Ampumamajantielle saneerataan vesihuoltoverkosto

Savonlinnan Vesi saneeraa vuonna 1965 rakennetun vesi- ja viemäriverkoston Ampumamajantiellä. Samalla kadulle rakennetaan hulevesiviemäröinti.

Saneeraus alkaa heinäkuun alussa ja valmistuu syyskuun puoliväliin mennessä. Työn suorittaa Savonlinnan Veden henkilöstö sopimusurakoitsijan avustuksella.

Saneeraus haittaa liikennettä kiinteistöille, joskin työmaan voi kiertää Jääkiekkoradankujan kautta.

Esa Hinkkanen

vesihuoltopäällikkö

Savonlinnan Vesi

044 417 4800

Lisätietoja:

Juha Pietarinen

verkostoteknikko

Savonlinnan Vesi

044 417 4810

vesihuoltosihteerit 044 417 4801 ja 440 417 4802

Verkkosaarenkadun vesijohdon saneeraus

20.6.2018 klo 10:00

Verkkosaarenkadun vesijohtosaneeraus on liki valmis. Tällä viikolla uutta vesijohtoa huuhdellaan. Maanantaina 25.6. otetaan vesinäytteet ja tulokset niistä saadaan torstaina. Mikäli näytteet ovat puhtaat, puretaan kiinteistöjen väliaikaiset vedensyötöt pois ja siirrytään uuden vesijohdon käyttöön ensi viikon torstain – perjantain aikana.

Työmaalta löytyi maaperästä öljyä. Pilaantuneita maa-aineksia vietiin jatkokäsiteltäväksi 44 tonnia. Kaivantoon kertynyt öljyinen vesi pumpattiin öljynerottimeen, josta vesi ohjattiin jätevedenpuhdistamolle. Öljynerottimeen kerääntynyttä veden ja öljyn seosta kuljetettiin jatkokäsittelyyn noin viisi kuutiometriä.

Lopullinen asfalttipinnoite katuosuudelle tulee ensi kesänä, kun maa on kerran routinut ja painunut sijoilleen. Mikäli painumista ja kuoppia syntyy haittaavissa määrin ennen ensi kesää, korjaamme ne.

Suuret kiitokset kiinteistönomistajille ja haitasta kärsineille myötämielisyydestä urakkaamme kohtaan.

 

Vesijohdon saneeraustyö Vuokonkadulla, vesikatkos 6.6. klo 8-12

5.6.2018 klo 14.45

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon saneeraustyötä Vuokonkadulla keskiviikkona 6.6.2018. Korjaustyö aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössänne klo 8.00-12.00 välisenä aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Verkkosaarenkadun vesijohdon saneeraus

5.6.2018 klo 13.30

Verkkosaarenkadun vesijohdon saneeraustyömaalla paljastui maaperästä öljyä torstaina 31.5.

Työt keskeytettiin ja maaperästä otettiin näytteet. Tutkimustulokset valmistunevat huomenna keskiviikkona. Pitoisuudet määrittelevät minne pilaantuneet maamassat tulee siirtää käsiteltäviksi. Työmaalla on käytössä öljynerotin, johon kaivantoon kertyvä vesi pumpataan. Öljynerottimen jälkeen vesi johdetaan takaisin kaivantoon. Myös tästä vedestä on otettu näytteet.

Työmaalla kävi maanantaina Etelä-Savon Ely-keskuksen ympäristönsuojelun asiantuntija sekä kaupungin ympäristöviranomaisen edustaja. Katselmuksessa sovittiin, että saneeraustyö jatkuu maaperätuloksien jälkeen, todennäköisesti torstaina. Pilaantuneet maat poistetaan ja vaihdetaan työn edellyttämässä laajuudessa.

Työn valmistuminen viivästyy edellä mainitun työmaan seisahtumisen, ja työtä hidastavan pilaantuneiden maiden käsittelyn johdosta. Arvioitu valmistumisaika on viikon 25 lopulla.

31.5.2018 klo 15.30

Vesijohdon uusimistyö keskeytetty Verkkosaarenkadulla öljyesiintymän vuoksi

Tänään otetuista maaperänäytteistä on löytynyt öljyä ja siitä syystä vesijohdon uusimistyö on keskeytetty. ELY-keskukselta odotetaan ohjeita, kuinka toimitaan jatkossa.

Liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan, eikä tilanne vaikuta lähitalon asukkaisiin.

Lisätietoja asiasta: verkostoteknikko Juha Pietarinen puh. 044 417 4810

15.5.2018 13.00

Savonlinnan Vesi parantaa vesihuollon varmuutta Verkkosaarenkadulla. Ikääntynyt, vuonna 1975 rakennettu valurautainen vesijohto uusitaan Olavinkadun eteläpuolelta aina Verkkosaarenkadun loppupäähän saakka.

Vesijohdon saneeraus tehdään samaan aikaan kuin Olavinkadun kehittämisen rakennustyöt. Olavinkatu sekä Verkkosaarenkatu avataan vesijohdon kohdalta. Ensin tehdään Olavinkadun eteläpuolinen osuus ja seuraavaksi Olavinkadun pohjoispuoli. Kolmannessa vaiheessa siirrytään työhön Verkkosaarenkadun alkupäähän ja viimeisenä tehdään Verkkosaarenkadun loppuosuus. Työ alkaa torstaina 17.5. ja kestää noin kolme viikkoa.

Kiinteistöille Olavinkatu 39 (Hesburger) ja 41 (Miljoonatalo), järjestetään väliaikainen talousvedensyöttö. Väliaikaisen vedensyötön kytkentä ja poispurkaminen aiheuttavat noin tunnin mittaiset keskeytykset vedenjakelussa. Koska veden virtauksessa tapahtuu muutoksia, voi se aiheuttaa hetkittäisiä muutoksia veden laadussa. Vettä tulee juoksuttaa siten ennen käyttöä.

Vesijohdon saneeraus aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyissä. Kiinteistöjen omistajilta kuin myös tienkäyttäjiltä toivotaan malttia ja ymmärrystä rakentamisesta aiheutuvaan haitaan. Ennakoimalla vesijohdon uusinta on paljon parempi vaihtoehto kuin yllättäen rikkoutuva vanha 43 vuotias vesijohto.

Lisätietoja antaa:

Hinkkanen Esa, vesihuoltopäällikkö
  • Tekninen toimiala / Savonlinnan Vesi
Puh. 044 417 4800
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

 

Pietarinen Juha, Verkostoteknikko
Puh. 04 4417 4810
Osoite: Schaumanintie 30, 57200 Savonlinna
Sähköposti: 

Vesihuoltosihteerit 044 417 4801 ja 044 417 4802

Liikennejärjestelyt:

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Vaihe 4

 

Vienankadun putkirikko

19.4.2018 8:50

Savonlinnan Vienankadulla eilen havaittu vesivuoto paljastui tänään pH-mittauksella sulamisvedeksi.

Vettä tuli eilen asfaltin alta paineella, eikä tällaista ilmiötä oltu aiemmin todettu huleveden aiheuttamana.Pahoittelemme väärää informaatiota.

Vienankadulla käyttövesiputkirikko

18.4.2018 16:30

Vienankadulla havaittu 18.4.2018 käyttövesiputkirikko. Savonlinnan Vesi pyrkii korjaaman putken mahdollisimman pian.

Malmirannan jätevesiputkirikko

17.4.2018 klo 15:30

Savonlinnan Malminrannan jätevesijohdon osittaisen katkeamisen ajankohta on määritetty tapahtuneeksi 6.4.

Aikavälillä 6.4. – 14.4. vesistöön päätyneeksi jätevesimääräksi on arvioitu 520 m3.

Savonlinnan Veden saneerausohjelma rakennuskaudella 2018

Savonlinnan Vesi saneeraa rakennuskaudella 2018 kunnallistekniikkaa Savonlinnan, Punkaharjun ja Savonrannan alueilla.

Savonlinnan alueen merkittävimpiä saneerauskohteita ovat mm. Vuokonkadun ja Ampumamajantien vesi- ja viemärijohtojen uusiminen sekä hulevesiviemärin rakentaminen katualueella, Heikinpohjantien runkovesijohdon uusiminen väliltä Kotilahdentien risteys ja Heikinpohjantie 30 –kiinteistö, keskussairaalan vesijohdon uusiminen ja Verkkosaarenkadun vesisjohdon uusiminen. Kiinteistöjä, jotka ovat saneerauksien vaikutusalueella, tullaan tiedottamaan kiinteistökohtaisesti talven aikana. Tiedotteessa kerrotaan mm. kiinteistöjen mahdollisuudesta uusia tonttijohdot saneerausurakan yhteydessä sekä liittymisestä hulevesiverkostoon.

Punkaharjun alueen saneerauskohteita ovat mm. Tuunaansaaressa kunnallistekniikan uusiminen Koivuhovintien ja Jaskantien välisellä metsäosuudella sekä Vaahersalossa Siprinteen vesihuollon uusiminen vesistössä.

Savonrannan alueella saneerataan vanhoja betoniviemäreitä suurien vuotovesimäärien takia.

Muita saneerauskohteita ovat mm. Savonlinnassa Mertalammen ja Savonrannalla Sepäntien pumppaamot. Kohteissa uusitaan mm. pumppaamon putkistoa, venttiilejä ja pumppuja sekä sähkökeskukset. Saneerauksilla pyritään päivittämään pumppaamot niin, että niiden toimintavarmuus ja energiatehokkuus paranevat.

Uudisrakennuskohteita kaudella 2018 ovat mm. Kerhotien kunnallistekniikan rakentaminen sekä ns. Rantalan vesihuollon rakentaminen Laitaatsalmessa siltatyömaan yhteydessä.

 

Suojaa vesimittari jäätymiseltä

Savonlinnan Vesi muistuttaa asiakkaitaan huolehtimaan vesijohdoistaan ja vesimittareistaan. Vesimittarista huolehtiminen on asiakkaan vastuulla ja jäätymisen aiheuttamista vaurioista sekä putkien sulattamisesta koituu aina kustannuksia. Jäätymisen yhteydessä myös vesivahinko on mahdollinen. Näiltä murheilta voi yksinkertaisesti välttyä varautumalla ennakkoon.

Ennen pakkasten tuloa on syytä tarkistaa, että vesimittaritilassa on lämpö päällä ja ilmanvaihtoluukut suljettu. Vesimittari on usein lähellä lattiaa ja siellä lämpötila voi olla pakkasen puolella vaikka huoneessa muuten tuntuisikin olevan lämmintä. Siksi on syytä tarkistaa lämpötila lattian rajasta mitattuna ja tarvittaessa lisätä vesimittaritilaan lämpöä. Mikäli kiinteistössä on aikaisemmin ollut jäätymisongelmia ja niitä ei ole korjattu, voi jäätymistä vastaan suojautua myös juoksuttamalla vettä hanasta. Paras vaihtoehto on kuitenkin varmistaa rakennuksen lämpötila ja huolehtia riittävästä eristämisestä.

Pytty-kampanja

Tältä sivustolta löydät lyhyen kertauksen siitä mitä viemäriin ei sovi laittaa.Täältä löydät myös opettavia videoita.

Savonlinnan Veden asiakastyytyväisyyskysely

Savonlinnan Vesi tekee vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn. Vuoden 2017 kyselyn tulokset ovat olleet Teknisessä lautakunnassa 14.11.2017.  Tulokset voi lukea täältä.

Savonlinnan Veden toimintakertomus 2017

Savonlinnan Veden vesihuoltolain 20 §:n mukainen toimintakertomus on luettavissa täällä.