Tonttijohtojen saneeraus

Savonlinnan Vesi saneeraa vuosittain vanhentuneita katujohtoja Teknisen lautakunnan hyväksymän saneerausohjelman mukaisesti.

Savonlinnan vesilaitoksen yleisten tomitusehtojen kohdan 8.4 mukaan:

Liittyjä on velvollinen osallistumaan tonttijohtojen saneeraus- ja muutostöiden kustannuksiin saamansa hyödyn mukaisella osuudella, mikäli muutostyöt tehdään laitoksen verkostojen muutostöiden yhteydessä ja niistä johtuen. Tämä koskee muulla alueella kuin liittyjän kiinteistöllä olevaa tonttijohto-osuutta, kun liittymiskohta on liittyjän kiinteistön alueen ulkopuolella.

Savonlinnan Veden palvelumaksuhinnaston kohdan 3.3  mukaan:

Tonttijohtojen saneeraus  

Kun tonttijohtojen uusimistyö tehdään katualueella katujohtojen saneeraustyön yhteydessä maksu on:

 
 

putken koko

veroton

alv (24%)

verollinen

Vesijohto

25-40 mm

952,26

228,54

1180,80

Vesijohto

50-63 mm

1457,70

349,85

1807,55

Vesijohto

90-110 mm

2307,41

553,78

2861,19

Maksu sisältää vesijohdon, jätevesiviemärin ja sadevesiviemärin uusimisen runkojohdosta tontin rajalle. Mikäli johdoista uusitaan vain osa, hinta on kunkin osalta 40 %:a hinnaston hinnasta.
Liittyjät, joiden sopimus on allekirjoitettu ennen 1.10.1978, maksavat vain jätevesi- ja sadevesiviemärin osuuden.

 

Vesijohdon sujutus

 

veroton

alv (24%)

verollinen

   

259,47

62,27

321,74

Hinta sisältää vanhan putken puhdistustyön, vesimittarin asennuksen ja 25 -32mm putkea 20m. Sujutuksen hintaan ei kuulu maanrakennustöitä eikä kiinteistön rakennusteknisiä töitä.

Työtilaus

Ennen töiden aloittamista tontin omistaja tekee työtilauksen tehtävistä saneeraustöistä. Työtilauslomake täytetään  ja allekirjoitetaan Savonlinnan Veden toimistolla.

Lisätietoja antaa:

Pietarinen Juha, Verkostoteknikko
Puh. 04 4417 4810
Osoite: Schaumanintie 30, 57200 Savonlinna
Sähköposti: