Verkosto

Savonlinnan Veden vedenjakeluverkosto kattaa kaupungin koko asemakaava alueen ja sekä lisäksi pohjoisessa Lehtiniemen ja Haapalan kylät, idässä Lähteelän alueen ja lännessä Ensolan alueen. Kuntaliitosten myötä myös Savonrannan ja Punkaharjun verkostot kuuluvat Savonlinnan Veden toiminta-alueeseen.

Vedenjakelujärjestelmässä on varastosäiliötilavuutta Savonlinnassa 8370 m3, josta 4400 m3 on Vääräsaaren pintavesilaitoksen alavesisäiliöissä. Punkaharjulla on 1000 m³ ja Savonrannalla 120 m ³ varasäiliötilavuutta. Varastotilavuutta on siis lähes kahden vuorokauden kulutusta vastaava määrä.

Verkostoveden laatu on täyttänyt talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Ongelmana on lähinnä verkoston suuri pituus kulutukseen nähden, jolloin veden viipymäaika verkostossa kasvaa paikoin tarpeettoman suureksi.

Vesijohtoverkoston tilanne vuoden 2016 lopussa:

  •  vesijohtoverkon pituus oli  311 251 m
  • uutta verkostoa rakennettiin 645 m
  • vesijohtoverkkoa saneerattiin 2005 m

Jätevesiverkoston tilanne vuoden 2016 lopussa:

  • jätevesiviemäriverkon pituus oli 407 674 m
  • sekaviemärin pituus oli 9 274 m
  • jätevesiviemäriä saneerattiin ja rakennettiin 1970 m
  • sadevesiviemäriverkon pituus oli  99 951 m

Pumppaamot

Jätevedenpumppaamoita, joista on näyttö keskusvalvomoon, oli käytössä vuoden 2016 lopussa 159 kpl. Kokonaispumppausmäärä 2 932 079 m³/v eli 8 033 m³/vrk.