Verkosto

Savonlinnan Veden vedenjakeluverkosto kattaa kaupungin koko asemakaava alueen ja sekä lisäksi pohjoisessa Lehtiniemen ja Haapalan kylät, idässä Lähteelän alueen ja lännessä Ensolan alueen. Kuntaliitosten myötä myös Savonrannan ja Punkaharjun verkostot kuuluvat Savonlinnan Veden toiminta-alueeseen.

Vedenjakelujärjestelmässä on varastosäiliötilavuutta Savonlinnassa 8370 m3, josta 4400 m3 on Vääräsaaren pintavesilaitoksen alavesisäiliöissä. Punkaharjulla on 1000 m³ ja Savonrannalla 120 m ³ varasäiliötilavuutta. Varastotilavuutta on siis lähes kahden vuorokauden kulutusta vastaava määrä.

Verkostoveden laatu on täyttänyt talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Ongelmana on lähinnä verkoston suuri pituus kulutukseen nähden, jolloin veden viipymäaika verkostossa kasvaa paikoin tarpeettoman suureksi.

Vesijohtoverkoston tilanne vuoden 2015 lopussa:

  •  vesijohtoverkon pituus oli  310 606 m
  • uutta verkostoa rakennettiin 3601 m
  • vesijohtoverkkoa saneerattiin 719 m

Jätevesiverkoston tilanne vuoden 2015 lopussa:

  • jätevesiviemäriverkon pituus oli 406 523 m
  • sekaviemärin pituus oli 10 094 m
  • jätevesiviemäriä saneerattiin ja rakennettiin 3733 m
  • sadevesiviemäriverkon pituus oli  90 026 m

Pumppaamot

Jätevedenpumppaamoita, joista on näyttö keskusvalvomoon, oli käytössä vuoden 2013 lopussa 154 kpl. Kokonaispumppausmäärä 2 823 237 m³/v eli 7 735 m³/vrk.