Alueellinen talousjätteenkeräys

Yhteiskäyttöisiin jäteastioihin perustuva alueellinen jätteenkeräys kotitalouksissa syntyville sekalaisille hyötykäyttökelvottomille talousjätteille on luotu yhdeksi mahdollisuudeksi täyttää jätelain 11 §:ssä kaikille, myös kesämökkikiinteistöille, asetettu velvoite liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Jätteiden tuonti

Sekalaisia talousjätteitä saa tuoda mihin tahansa järjestelmän keräyspisteeseen. Jätteet on laitettava jäteastiaan ja mikäli keräyspisteen kaikki jäteastiat ovat täysiä, tulee jäte viedä toiseen keräyspisteeseen.

Pisteisiin ei saa tuoda ongelmajätteitä, biojätteitä eikä lasi-, metalli-, yms. hyötyjätteitä. Pisteisiin ei myöskään saa tuoda kodinkoneita, huonekaluja eikä rakennusjätteitä tai muita vastaavia kookkaita jätteitä, jotka kohtuuttomasti täyttävät jäteastian. Jätepaperia saa tuoda vain niihin keräyspisteisiin, joissa on omat paperinkeräysastiat.

Biojätteet on käsiteltävä haja-asutusalueella kiinteistökohtaisesti kompostoimalla. Elintarvikeperäiset biojätteet vaativat lämpöeristetyn kompostointiastian. Ongelma- ja hyötyjätteet sekä muut keräysjätteisiin kuulumattomat jätteet on toimitettava kyseisille jätteille järjestettyihin keräyspaikkoihin.

Keräyspisteiden käyttöoikeus ja käyttömaksu

Sekalaisille talousjätteille tarkoitettuja keräyspisteitä saavat käyttää vain ne Savonlinnan kaupungin alueella sijaitsevien kiinteistöjen haltijat, jotka ovat maksaneet kaupungin perimän jätteen aluekeräyksen käyttömaksun. Paperinkeräysastiat ovat kuitenkin kaikkien vapaasti käytettävissä. Käyttömaksu laskutetaan kerran vuodessa.

Alueellisen jätelautakunnan perimä perusmaksu, Pidä Saaristo Siistinä ry:n Roska-Roope -merkin lunastaminen tai jätteenkuljetusyrityksen asiakkuus (oman tai keräysringin jäteastian käyttäminen) eivät oikeuta talousjätteiden alueellisten keräyspisteiden käyttöön.

Keräyspisteiden sijainti

Järjestelmään kuuluu yli 80 jätepistettä. Kiinteistöjen talousjätteitä saa tuoda vain niihin pisteisiin, joihin on pystytetty alueellisesta jätteenkeräyksestä kertova taulu.

Keräysastioiden tyhjennys

Useimmat keräysastiat tyhjennetään kesän loma-aikana yhden tai kahden viikon välein ja talvella neljän tai kahdeksan viikon välein. Keräysastioiden ylitäyttymisestä, ilkivallasta sekä keräyspisteiden roskaantumisesta ja muiden kuin kerättävien jätteiden tuomisesta keräyspisteisiin pyydetään ilmoittamaan suoraan pistettä hoitavalle jätteenkuljetusyritykselle, jonka numero löytyy keräyspisteen opastaulusta.