Haja-asutuksen jätevedet

Valtioneuvoston asetus (209/2011) talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 15.3.2011. Asetus koskee kaikkia kiinteistöjä, joita ei ole liitetty yhdyskunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Asetuksella säädetään vähimmäisvaatimukset kiinteistökohtaisten talousjätevesien käsittelylle. Asetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien aiheuttamaa kuormitusta pinta- ja pohjavesiin sekä ympäristön pilaantumista.

Asetus sisältää velvoitteita kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, rakennuslupien hakijoille, suunnittelijoille sekä valvojille. Jätevesijärjestelmän tulee täyttää asetuksen puhdistusvaatimukset. Lisäksi asetuksen mukaan kiinteistön omistajalla täytyy olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje.

Asetuksen lisäksi ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaan kunnanvaltuusto voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.

Rakentamisen yhteydessä rakennustarkastaja valvoo, että asetuksen ja kunnan vaatimukset täyttyvät. Rakentamisen jälkeen valvonta kuuluu ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin samoin kuin olemassa olevien jätevesien käsittelyjärjestelmien saneerausten ja käytön valvonta.

 

Valtioneuvoston asetus (209/2011)

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

 

Omavesi-hanke

Omavesi-hanke on tiedotus- ja neuvontahanke, joka tarjoaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa Etelä-Savon alueella vuoden 2018 helmikuun loppuun saakka. Hankkeen rahoittaa ympäristöministeriö ja rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus. Hanketta hallinnoi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.

Lisää tietoa hankkeesta Mikkelin kaupungin hankesivuilla