Luonnonsuojelu

Savonlinnan nimikkolajit

Savonlinnan nimikkolajeja ovat saimaannorppa, kuhankeittäjä, säynävä, haapaperhonen, idänkurho ja haaparousku. Lajit valitsi Savonlinnan kaupunginhallitus vastauksena luonnosuojeluvuoden 1995 haastekampanjaan.

NATURA 2000 -alueet

Savonlinnan alueella on kymmenen Natura 2000 - suojelualueverkostoon kuuluvaa aluetta. Pääosa alueista edustaa järvi- ja rantaluontokohteita, joiden seassa esiintyy myös vanhoja luonnontilaisia metsiä sekä lehto- ja harjualueita.

Kansallispuistot 

Maassamme on 35 Metsähallituksen hoitamaa kansallispuistoa. Kansallispuistot ovat tärkeitä suojelualueita lukuisille eläin- ja kasvilajille sekä erilaisille luontotyypeille. Kansallispuistot ovat tärkeitä myös ihmisille tarjoamalla ainutlaatuisia retki- ja virkistäytymiskohteita luonnon keskellä. Osin Savonlinnan alueella sijaitsevat Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistot.

Lue lisää:

Lajien suojelu ja tunnistaminen

Lue lisää: