Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Mikäli toiminnalle vaaditaan lisäksi ympäristölupa, lupahakemukset käsitellään yhteislupamenettelyllä.

Lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai valtion lupaviranomainen, aluehallintovirasto, toimivaltajaon mukaisesti.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lisätietoja lupamenettelystä antaa ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen puh. 044 417 4685 tai matti.rautiainen (at) savonlinna.fi.

Ottamistoimintaa pelkän maa-ainesluvan nojalla valvoo rakennusvalvontaviranomainen, vastuuhenkilönä tarkastusinsinööri Raimo Biggs puh. 044 417 4691 tai raimo.biggs (at) savonlinna.fi.

Yhteislupamenettelyn valvontaviranomaisina toimivat rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomainen yhdessä.

Maa-aineslupahakemus ja hakuohjeet