Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin, viimeistään 14 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.

Ilmoitus on tehtävä yleisellä paikalla Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17.1 §:ssä tarkoitetuista toiminnoista, joita suoritetaan klo 18 jälkeen sekä aina räjäytystyöstä ja lyöntipaalutuksesta tai muusta vastaavasta erittäin häiritsevää melua aiheuttavasta rakennus-, purku-, yms. työstä. Myös yleisötilaisuuksien äänentoistolaitteiden käyttö edellyttää ilmoituksen tekoa. Ilmoituksen käsittelystä peritään Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta