Ympäristönsuojelumääräykset

Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi laadittuja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia yleisiä määräyksiä, joiden tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia seikkoja.

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset koskevat mm. talousjätevesiä, ajoneuvojen pesua, lumenaurausta, lannan levitystä, kemikaalien varastointia, savukaasupäästöjä, roskaantumista, rakennusten ja kulkuväylien kunnossa- ja puhtaanapitoa sekä melua ja tärinää.

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Savonlinnan pohjavesialuekartta

Kerimäen pohjavesialuekartta

Punkaharjun pohjavesialueet

Jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat jätelain täytäntöönpanon täsmentämiseksi annettuja paikallisia yleisiä määräyksiä. Niiden tavoitteena on jätteistä terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisy.

Jätehuoltomääräyksissä on säädetty mm. jätteiden lajittelusta, keräilystä, jätteenkuljetuksesta, omatoimisesta käsittelystä sekä jätteenkäsittelypaikoista.

Savonlinnan alueellisen lautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset