Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan tavanomaista kotitarvekäyttöä lukuun ottamatta kaupunginhallituksen lupa. Lisätietoja lupamenettelystä antaa ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, 044 417 4685 tai .

Ottamistoimintaa valvova viranomainen on rakennusvalvonta, vastuuhenkilönä tarkastusinsinööri Raimo Biggs.

Hakemukset ja selvitykset on saatavilla Savonlinnan kaupungin kotisivuilta Kaavoituksen lomakkeet.
 
Hakemukset ja selvitykset jätetään ympäristönsuojeluun.

Maa-aineslupaan liittyvät maksut löytyy kohdasta Kaavoituksen maksut.

 

Lisätietoja:

Aalto Risto, kaavoituspäällikkö
  • Tekninen toimiala / Yleiskaavoitus
Puh. 044 417 4659
Fax (015) 525 0237
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Biggs Raimo, tarkastusinsinööri
  • Tekninen toimiala / Rakennusvalvonta
Puh. 044 417 4691
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: