Poikkeamismenettely

Ennen rakennuspaikan hankkimista ja rakennushankkeen suunnittelun käynnistymistä on syytä selvittää rakentamismahdollisuudet rakennusvalvonnasta tai kaavoittajilta.

Rakennushankkeet tulisi ensisijaisesti suunnitella siten, että ne ovat vahvistettujen kaavojen mukaisia.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Lisätietoja kaavoituspäällikkö Risto Aalto .


Hakemukset / selvitykset  ja maksut on saatavilla :


Kaavoituksen lomakkeet 

Poikkeamismenettelyyn liittyvät maksut

 

Lisätietoja:

Aalto Risto, kaavoituspäällikkö
  • Tekninen toimiala / Yleiskaavoitus
Puh. 044 417 4659
Fax (015) 525 0237
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Nuopponen Elina, kaavavalmistelija
  • Tekninen toimiala / Yleiskaavoitus
Puh. 044 417 4661
Fax (015) 525 0237
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: