Hyppää sisältöön

Tukioppilaat

Punkaharjun koulu

Koulun tukioppilaat ovat yhdeksäsluokkalaisia ja heidät valitaan keväisin. Tukioppilaiden ohjaajana toimii Sonja Hägg. Tukioppilastoiminnasta kiinnostuneille oppilaille on suunniteltu puolen vuosiviikkotunnin laajuinen valinnaiskurssi, jota opettaa tukioppilasohjaaja.

Tukioppilaiden tehtävänä on opastaa erityisesti aloittavia oppilaita kouluun ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa ja näin edistää oppilaiden viihtyvyyttä ja opiskelumotivaatiota. Tämän tavoitteen edistämiseksi oppilaskunta ja tukioppilaat oleskelevat oppilaskunnan toiminnalle varatuissa tiloissa koulun väestönsuojassa päivittäin välituntisin sekä suunnittelevat välituntivuorot ja ohjelman kyseisessä tilassa.