Kasvatus ja opetus

Kasvatus ja opetus

Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta.

Savonlinnan sivistystoimiala järjestää kaupunkilaisille korkeatasoisia peruspalveluita sivistyslautakunnan alaisuudessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu yhdessä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukioiden ja nuorisotyön edustajien kanssa. Mukana työssä ovat olleet edustajat myös Sosterista, seurakunnasta ja 4H-yhdistyksestä.

Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on osa maakunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Etelä-Savon 12 kuntaa laativat maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman osana valtakunnallista, hallitusohjelman mukaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE).

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat laaditaan kaikissa kunnissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Sen avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään 0-29 -vuotiaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheiden hyvinvointityötä kunnassa.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.9.2020 §61 Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman.

Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma