Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuolto on kiinteä osa opetussuunnitelmaa ja koulujen tukipalveluja. Niihin kuuluvat mm. seuraavat palvelut:

  • erityisopettaja
  • kouluhammashoito
  • koulukuraattori
  • koulupsykologi
  • kouluterveydenhuolto
  • oppilaanohjaus ja lukion opinto-ohjaus
  • palveluohjaajat