Palveluohjaajat

Palveluohjaajan tehtävänä on huolehtia oppilaiden sosiaalisesta ja psyykkisestä hyvinvoinnista yhteistyössä vanhempien, kouluyhteisön sekä koulutoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten ja muun koulun ulkopuolisen yhteistyöverkoston kanssa. Tehtävämme tulevat pääosin opetushenkilökunnan huolesta.  Työmme on ennaltaehkäisevää sekä jo olemassa olevien huolien ratkomista.

 

Työskentelemme monimuotoisin keinoin:

  • Oppilaiden sosiaalisen kanssakäymisen tukeminen esim. keskustelut, toiminnalliset menetelmät, ohjaus.
  • Avoin yhteistyö huoltajien ja perheiden kanssa
  • Työskentely luokkien ja oppilasryhmien kanssa: pienryhmät, kerhotoiminta, tukioppilastoiminta
  • Oppilaan tukihenkilönä oleminen
  • Nivelvaiheessa mukana oleminen (esim. esikoulusta kouluun siirryttäessä)
  • Kriisiapu
  • Motivointi koulunkäyntiin
  • Kiusaamisselvittelyt yhdessä KIVA- tiimin kanssa
  • Uusien oppilaiden tukeminen

 

Voitte olla meihin yhteydessä oppilasta koskevissa asioissa / huolissa. Kehittääksemme työtämme toivomme myös teiltä palautetta ja vinkkejä toimintaamme.

Meidät tavoittaa wilmasta tai:

Kokkonen Pauli, koulukuraattori
  • Sivistystoimiala / Talvisalon koulu
Puh. 044 417 4533
Osoite: Kuninkaankartanonkatu 7, 57100 Savonlinna
Sähköposti: 

Henkilöä ei löytynyt