Palveluohjaajat

Palveluohjaajan tehtävänä on huolehtia oppilaiden sosiaalisesta ja psyykkisestä hyvinvoinnista yhteistyössä vanhempien, kouluyhteisön sekä koulutoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten ja muun koulun ulkopuolisen yhteistyöverkoston kanssa. Tehtävämme tulevat pääosin opetushenkilökunnan huolesta.  Työmme on ennaltaehkäisevää sekä jo olemassa olevien huolien ratkomista.

 

Työskentelemme monimuotoisin keinoin:

 • Oppilaiden sosiaalisen kanssakäymisen tukeminen esim. keskustelut, toiminnalliset menetelmät, ohjaus.
 • Avoin yhteistyö huoltajien ja perheiden kanssa
 • Työskentely luokkien ja oppilasryhmien kanssa: pienryhmät, kerhotoiminta, tukioppilastoiminta
 • Oppilaan tukihenkilönä oleminen
 • Nivelvaiheessa mukana oleminen (esim. esikoulusta kouluun siirryttäessä)
 • Kriisiapu
 • Motivointi koulunkäyntiin
 • Kiusaamisselvittelyt yhdessä KIVA- tiimin kanssa
 • Uusien oppilaiden tukeminen

 

Voitte olla meihin yhteydessä oppilasta koskevissa asioissa / huolissa. Kehittääksemme työtämme toivomme myös teiltä palautetta ja vinkkejä toimintaamme.

Meidät tavoittaa wilmasta tai:

Kokkonen Pauli, palveluohjaaja
 • Sivistystoimiala / Talvisalon koulu
Puh. 044 417 4533
Osoite: Muurarinkatu 4, 57100 Savonlinna
Sähköposti: 
Rönn Roosa, palveluohjaaja
 • Sivistystoimiala / Nojanmaan koulu
Puh. 044 417 4017
Osoite: Kulmatie 3, 57210 Savonlinna
Sähköposti: