Kunnallinen varhaiskasvatus

Kunnallinen varhaiskasvatus

Lapsen varhaiskasvatus  järjestetään mahdollisuuksien mukaan huoltajien toivomassa muodossa. Vaihtoehtoina ovat kunnallinen varhaiskasvatus ja yksityinen varhaiskasvatus.

Jokaisella lapsella on varhaiskasvatusoikeutta 20 h viikossa 1.8.2016 lukien.

Lapsella on oikeus kokopäiväiseen/laajempaan varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työttömyysturvalaissa (1290/2002)tarkoitetulla tavalla työskentelevät kokoaikaisesti tai päätoimisesti opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä.

Lapselle on järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista.

Perusteet laajemmalle varhaiskasvatusoikeudelle eli yli 20 h/ vko

Kunnallista varhaiskasvatustoimintaa järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Lastaan kotona hoitavien huoltajien tueksi järjestetään kerhotoimintaa avoimessa päiväkodissa, Tikantanssissa
Siellä järjestetään myös lasten ja huoltajien välistä yhteistä toimintaa. Syksyllä 2019 Tikantanssin yhteyteen avattiin perheiden kohtaamispaikka.

Varhaiskasvatuksessa laaditaan lapselle yhdessä huoltajien kanssa yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja tarkistetaan vuosittain.

Varhaiskasvatustoimintaa määrittelee varhaiskasvatuslaki (voimassa 1.8.2015 alkaen).