Perhepäivähoito

Perhepäivähoito

on osa Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatuspalveluita. Perhepäivähoidossa hoidetaan pääasiassa alle 3- vuotiaita lapsia, jolloin perustoiminnot ja lapsen tukeminen pienin askelin kohti omatoimisuutta korostuvat. Täytettyään 5- vuotta lapsi siirtyy päiväkotiin.  Perhepäivähoitaja on lapselle usein ensimmäinen tärkeä kodin ulkopuolinen henkilö, jolloin lämpimän ja turvallisen ilmapiirin luominen on tärkeää.

Perhepäivähoidossa korostuvat rauhallinen ja kodinomainen ympäristö, kiireettömyys ja kiintymyssuhde hoitajaan.

Perhepäivähoitajan hoitaessa lapsia omassa kodissaan ryhmä muodostuu neljästä kokopäivähoitoa tarvitsevasta lapsesta ja mahdollisesti iltapäivähoitoa tarvitsevasta esioppilaasta tai koululaisesta.

Toiminta-ajatus ja arvot

Perhepäivähoitotoiminnan lähtökohtana on lapsi omine kokemuksineen ja näkemyksineen, omine taitoineen ja tietoineen. Lapsi saa tuntea olevansa tärkeä ja rakastettu, arvokas ja iloa tuottava. Lapsen elämän tärkeitä sisältöjä ovat leikki, vuorovaikutus hoitajan ja muiden lasten kanssa, retket ja uusien asioiden oppiminen päivittäin.

Perhepäivähoidon vahvuutena nähdään pieni lapsiryhmä ja  päivittäinen yhteistyö huoltajien kanssa.

Perhepäivähoitotoiminnasta vastaavat alueellisen tehtäväjaon mukaisesti:

Keskikaupunki, Nätki, Pihlajaniemi, haja-asutusalueet

Pitkonen Satu, perhepäivähoidonohjaaja/päiväkodinjohtaja
  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus
  • Sivistystoimiala / Savonrannan päiväkoti
Puh. 044 417 4309
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

  

Nojanmaa, Miekkoniemi

Torpakko Arja, päiväkodinjohtaja
  • Sivistystoimiala / Nojanmaan päiväkoti
Puh. 044 417 4372
Osoite: Nojanmaanlahdentie 65, 57210 Savonlinna
Sähköposti: 

 

Kellarpelto

Henkilöä ei löytynyt

 

Kerimäki

Herranen Riitta, päiväkodinjohtaja
  • Sivistystoimiala / Kerimäen päiväkoti
Puh. 044 417 5057
Osoite: Multamäentie 15, 58200 Kerimäki
Sähköposti: 

 

Anttola, Louhi

Taavitsainen Hannele, päiväkodinjohtaja
  • Sivistystoimiala / Anttolan päiväkoti
Puh. 044 417 5114
Osoite: Pohjukantie 1, 58410 Haapakallio
Sähköposti: 

 

Punkaharju

Vihavainen Päivi, päiväkodinjohtaja
  • Sivistystoimiala / Punkaharjun päiväkoti
Puh. 044 417 5445
Osoite: Palomäentie 2, 58500 Punkaharju
Sähköposti: