Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus on osa kunnallista varhaiskasvatusta ja noudattaa Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman yleisiä kasvatustavoitteita. Se perustuu varhaiskasvatuslakiin, esiopetuksen osalta perusopetuslakiin.

Savonlinnan varhaiserityiskasvatuksen toiminta-ajatus Hoyhen

Savonlinnan varhaiserityiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on yhdessä lapsen, huoltajien ja eri yhteistyötahojen kanssa turvata tukea tarvitsevalle lapselle laadukas, vuorovaikutusta tukeva ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottava varhaiskasvatus ja esiopetus. Varhaiskasvatuksessa painopistealueena on lapsen tuen tarpeiden mahdollisimman varhainen huomioon ottaminen ja riittävät tukitoimet.

Tukea tarvitsevan lapsen sijoittuminen varhaiskasvatukseen

Suurin osa savonlinnalaisista tukea tarvitsevista lapsista sijoittuu lähipäiväkotiin tai perhepäivähoitoryhmään. Lasten tarvitseman tuen määrästä riippuen päiväkotiryhmiin pyritään suuntaamaan lisäresursseja; esimerkiksi ryhmäkoon pienentäminen, avustajan sijoittuminen ryhmään tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanoksen kohdentaminen ryhmään. Päiväkodissa voi olla myös integroitu erityisryhmä tai pienennetty ryhmä, jossa lasten lukumäärä vaihtelee heidän tarvitsemansa tuen mukaan.

Varhaiserityiskasvatuksen henkilöstö

Varhaiskasvatuksessa toimii erityisopettajia (VEO), varhaiskasvatuksen avustajia sekä vuosittain vaihtuva määrä muuta avustavaa henkilöstöä.

VEO toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana yhteistyössä huoltajien, henkilöstön ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa tukea tarvitsevien lasten asioissa. Koordinointivastuun omaava varhaiskasvatuksen erityisopettaja (KVEO) suunnittelee ja  koordinoi varhaiserityiskasvatuksen kokonaisuutta. Jos lapsen tuen tarve on tiedossa päivähoitopaikkaa haettaessa, toivotaan huoltajien olevan yhteydessä koordinointivastuun omaavaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

Loponen Päivi, varhaiskasvatuksen erityisopettaja
  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus
Puh. 044 417 4304
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

Alla olevassa linkissä muiden varhaiskasvatuksen erityisopettajien toiminta-alueet ja yhteystiedot.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)savonlinna.fi.

Savonlinnan varhaiserityiskasvatuksen organisaatiokaavio