Varhaiskasvatussuunnitelmat

Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen tieto-, viestintä- ja teknologiastrategia (TVT)
2017-2020

 

Vasutyötä uudessa Savonlinnassa

Kuntaliitoksen yhteydessä käynnistettiin toisiinsa liittyneiden kuntien varhaiskasvatuksen pedagogisen suunnittelu- ja kehittämistyön (Varhaiskasvatussuunnitelma-työn) yhdistymistä tukeva, koko varhaiskasvatushenkilöstölle suunnattu koulutus- ja ohjausprosessi, jossa kouluttajina toimivat FM, lto Seppo Sarras ja FM, lto Risto Keskinen.

Prosessi jatkui kevääseen 2014 ja sen tuloksena syntyivät ratkaisut julkaistiin 1.8.2014  asiakirjassa, jonka työnimenä on "Kuntaliitosvasu".

 Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma vuodelta 2006 jäi myös voimaan, kunnes uudet valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ilmestyvät.

Vasutyö jatkuu edelleen

Opetushallitus on julkaissut 18.10.2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Savonlinnassa laaditaan yhdessä Enonkosken kunnan kanssa seudullinen suunnitelma, joka otetaan käyttöön 1.8.2017.