Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityinen varhaiskasvatus

Lapsen varhaiskasvatus  järjestetään mahdollisuuksien mukaan huoltajien toivomassa muodossa. Vaihtoehtoina ovat kunnallinen varhaiskasvatus ja yksityinen varhaiskasvatus.

Yksityinen varhaiskasvatus on osa kaupungin tukemaa ja valvomaa varhaiskasvatusta. Sitä koskevat samat varhaiskasvatuksen lait, asetukset ja muut ohjaavat asiakirjat kuin kunnallistakin varhaiskasvatusta. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo yksityisten palveluntuottajien varhaiskasvatustoimintaa yhteistyössä kaupungin viranomaisten kanssa.

 

Yksityisen varhaiskasvatuksen tukeminen 1.8.16 lukien:

Mikäli huoltaja valitsee lapselleen yksityisen päiväkotihoidon, hänellä on oikeus kaupungin myöntämään palveluseteliin.

Mikäli huoltaja valitsee lapselleen yksityisen perhepäivähoidon, hänellä on mahdollisuus saada Kelalta yksityisen hoidon tukea. Tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle kouluikäinen lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat tuet maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Lisätietoja saa puh. 020 435 7520 tai Kelan sivuilta.

Lisäksi Savonlinnassa on yksityiseen perhepäivähoitoon otettu käyttöön yksityisen hoidon kuntalisä. Kuntalisää voi hakea, mikäli lapsen viikoittainen hoitoaika on yli 20 tuntia. Kuntalisän suuruus on pienempi hoitoajan ollessa enintään 20 tuntia viikossa. Kuntalisän hakija ei saa äitiys-tai vanhempainrahaa tai ei saa kotihoidontukea. Tapauskohtaisen perustellun harkinnan mukaan lisää voidaan myöntää myös lapsen kotona tapahtuvaan yksityiseen hoitoon. 

Kuntalisä maksetaan KELAn kautta, joten lapsen hoidontarpeen muutoksista sekä perheen tulojen muutoksista on välittömästi ilmoitettava KELAlle.

Kuntalisän suuruus

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti kuntalisän suuruus 1.1.2017 lukien on: varhaiskasvatusoikeus yli 20 tuntia viikossa 200 €, enintään 20 tuntia viikossa 130 € ja esioppilaan päivähoito 130 € kuukaudessa.

 

 

Lisätietoja sivistysvirastossa antavat: 

Sairanen Anna-Liisa, varhaiskasvatuspäällikkö
  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus
Puh. 044 417 4303
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Savolainen Päivi, toimistosihteeri
  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus
Puh. 044 417 4302
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: