Kouluun ilmoittautuminen

1. Oppilaan muuttaessa Savonlinnaan

Oppilaan muuttaessa Savonlinnaan tai Savonlinnan sisällä toiselle koulualueelle ilmoittaudutaan kouluun 1.-9. luokille ottamalla yhteyttä sivistysvirastoon, puh. 044 417 4209 tai 044 417 4201.


Vaihtoehtoisesti voi täyttää lomakkeen *) "Huoltajan ilmoitus kouluun tulevasta oppilaasta" ja lähettää sen postitse os. Savonlinnan kaupunki/Sivistysvirasto, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostin liitteenä sivistys.virasto(at)savonlinna.fi. Henkilötietojen lähettäminen sähköpostilla omalla vastuulla, yhteys ei ole suojattu.


*) Lomakkeella kerättävien henkilötietojen tietosuojaseloste: https://www.savonlinna.fi/asiointi/tietosuoja -> Oppilashallinnointi.


2. Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen lkv. 2018–2019

Kouluun ilmoittaudutaan ja iltapäivätoimintaan haetaan Wilma -järjestelmän kautta.

Ilmoittautumisaika on 5.-21.1.2018

Sivistysvirasto ilmoittaa huoltajille Wilma -tiedotteella 5.1.2018 kouluun ilmoittautumisesta ja iltapäivätoimintaan hakemisesta. Niille, joilla ei ole Wilma -tunnuksia, tunnukset postitetaan 5.1.2018.


Mikäli huoltajalla ei edellä mainituista järjestelyistä huolimatta ole Wilma -tunnusta, sen voi pyytää sivistysvirastosta puh. 044 417 4212, 044 417 4209 tai sähköpostilla sivistys.virasto (at) savonlinna.fi.


Huoltajalla on myös mahdollista ilmoittaa lapsensa kouluun Oppivelvollisuusilmoituslomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet. Täytetty lomake on palautettava 21.1.2018 mennessä postitse Sivistysvirasto, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen sivistys.virasto (at) savonlinna.fi. Huom! Henkilötietojen lähettäminen sähköpostilla on lähettäjän omalla vastuulla, suojattua yhteyttä ei ole.


Ilmoittautumisesta ja kouluun liittyvistä asioista löydät lisätietoa

Opas koulutulokkaan kotiin 2018-2019

 

Oppaasta löydät tietoa myös iltapäivätoimintaan hakemisesta.

Kouluilta tulee kevään 2018 aikana kotiin tietoa, kuinka kouluun tutustuminen järjestetään.

Koulupaikat, oppilaaksioton perusteet ja menettelyohjeet on vahvistettu Sivistyslautakunnassa 14.12.2017 § 208. Em. ohjeistus käsittää myös toissijaisessa oppilaaksiotossa noudatettavat perusteet.

 

Koulut ja oppilaaksiottoalueet

Kartta oppilaaksiottoalueista

 

3. Iltapäivätoimintaan hakeminen

Iltapäivätoimintapaikkaa tulee hakea joka vuosi. 

Lue lisää iltapäivätoiminnasta

Iltapäivätoimintapaikat täytetään hakujärjestyksessä kuitenkin niin, että iltapäivätoimintaan otetaan ensisijaisesti 1. luokan oppilaita sekä erityisen tuen oppilaita ja toissijaisesti 2. luokan oppilaita.

 

Iltapäivätoiminnan koordinointi:

Brunou Marja-Liisa, koulusuunnittelija
  • Sivistystoimiala / Koulutoimi
Puh. 044 417 4201
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: