Muut palvelut

Muut palvelut

Alla mainitut yksiköt tarjoavat palveluja sekä kaupungin henkilökunnalle että kuntalaisille.
Ruoka- ja siivouspalveluiden ylläpitämä kaupungintalon henkilöstöravintola on arkisin avoinna kaikille. 

Ruoka- ja siivouspalvelut

KansliapalvelutInfopankki.fi -verkkopalvelu tukee maahanmuuttajien kotoutumista tarjoamalla tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista 14 kielellä maahanmuuttajakävijän näkökulmasta.

The Info Bank online service supports immigrant integration by providing information on Finnish society and its services in 14 languages, from the perspective of the immigrant user.

Maahanmuuttajien infopankki, The Info Bank