Muut palvelut

Muut palvelut

Alla mainitut yksiköt tarjoavat palveluja sekä kaupungin henkilökunnalle että kuntalaisille.
Ruoka- ja siivouspalveluiden ylläpitämä kaupungintalon henkilöstöravintola on arkisin avoinna kaikille. 

Ruoka- ja siivouspalvelut

Kansliapalvelut