Lohkomiset

Lohkomiset

Tontin lohkominen

Tonttijaon mukainen tontti muodostetaan kiinteistöksi (tontiksi) lohkomistoimituksessa. Toimituksen yhteydessä mm. selvitetään rekisteröimisedellytykset, valmistetaan tonttikartta, käsitellään kiinteistörasitteet, osuudet yhteisiin ja merkitään rajat maastoon. Lohkomistoimitus vie aikaa eri vaiheineen 1 - 3 kk. Rekisteröinnin jälkeen tontille voidaan hakea rakennusluvat.

Omistajalla tulee olla tontin muodostajakiinteistöön tai kiinteistöihin lainhuuto. Lainhuudot saannoille myöntää maanmittauslaitos (Savonlinnan palvelupiste, Olavinkatu 24, 57130 Savonlinna).

Yhteyshenkilöt:

Nevalainen Paavo, mittausinsinööri
  • Tekninen toimiala / Paikkatietopalvelut
Puh. 044 417 4650
Fax (015) 272 425
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Käyntiosoite: C/D-porras, III krs
Sähköposti: 
Loikkanen Raili, kiinteistörekisterinhoitaja
  • Tekninen toimiala / Paikkatietopalvelut
Puh. 044 417 4643
Fax (015) 272 425
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Käyntiosoite: C/D-porras, III krs
Sähköposti: 

Yleisen alueen lohkominen

Asemakaavassa osoitetut yleiset alueet (katu- ja puistoalueet ym.) on tarkoitettu kaupungin omistukseen ja erotetaan lohkomalla. Mikäli ensimmäinen asemakaava laaditaan yksityisen omistamalle alueelle, siirtyy katualue kaupungin omistukseen yleisen alueen lohkomistoimituksella. Ko. katualuetta koskevat kuitenkin tietyt korvausvelvollisuudet, joista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Muutoin kaupunki joutuu hankkimaan erikseen omistusoikeudet asemakaavan mukaisiin yleisiin alueisiin.

Yhteyshenkilö:

Nevalainen Paavo, mittausinsinööri
  • Tekninen toimiala / Paikkatietopalvelut
Puh. 044 417 4650
Fax (015) 272 425
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Käyntiosoite: C/D-porras, III krs
Sähköposti: 

 

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 9.10.2018 § 193 taksat vuodelle 2019