Osoitteet

Osoitteet

Paikkatietopalvelut-yksikkö pitää yllä kaupungin osoitejärjestelmää.

Asemakaava-alueella yksikkö antaa tonttien osoitteet tonttijakovaiheessa. Rakennusten osoitteet annetaan rakennuslupavaiheessa suoraan viranomaisteitse rakennusvalvontaviranomaiselle.

Haja-asutusalueella yksikkö antaa uusille osoitejärjestelmään liitettäville teille nimet ja rakennuksille rakennuslupavaiheessa osoitenumerot. Jotta tie otetaan osoitejärjestelmän piiriin, tulee tien vaikutuspiirissä yleensä olla useampi asuin- tai loma-asuntorakennus. Osoitenumero määräytyy sen mukaan, kuinka kaukana kiinteistön liittymä on tien alkupisteestä.

Teiden nimikilvet kustantaa kaupunki, mutta niiden pystytyksestä vastaa tien ylläpitäjä (tiekunta, kiinteistöjen omistajat). Osoitenumerolaatat tulee kiinteistönomistajan itse hankkia ja kiinnittää.

Yhteyshenkilö:

Tepponen Joni, paikkatietokäsittelijä
Puh. 044 417 4641
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

 

Osoitteen muutoksista ja uusista osoitejärjestelmään liitettävistä teistä ilmoitetaan Maanmittauslaitokseen (josta Hätäkeskuslaitos päivittää ne omaan järjestelmäänsä), digi- ja väestötietovirastoon, postiin, poliisille sekä Etelä-Savon pelastuslaitokselle.