Tonttijaot 

Asemakaavan rakennuskortteliin kuuluvalle alueelle laaditaan tonttijako, joka on suunnitelma siitä, miten kortteli jaetaan tonteiksi. Tonttijakoa voidaan tarpeen vaatiessa myös muuttaa. Tonttijako tai tonttijaon muutos esitetään kartalla, josta ilmenee tonttien pinta-alat, rajat ja kulkuyhteydet. Tonttijakoa tai sen muutosta valmisteltaessa kuullaan tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita.

Tonttijaon laatii kiinteistöinsinööri. Laatiminen vie eri vaiheineen aikaa 1 - 3 kuukautta. Lainvoimainen tonttijako on edellytys tontin lohkomiselle. Tontille saa rakennusluvat vasta lohkomisen ja kiinteistörekisteriin merkitsemisen jälkeen.

Yhteyshenkilö:

Nokelainen Timo, kiinteistöinsinööri
  • Tekninen toimiala / Paikkatietopalvelut
Puh. 044 417 4640
Fax (015) 525 0237
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: