Tonttijaot

Tonttijaot 

Asemakaavan rakennuskortteliin kuuluvalle alueelle laaditaan tonttijako, joka on suunnitelma siitä, miten kortteli jaetaan tonteiksi. Tonttijakoa voidaan tarpeen vaatiessa myös muuttaa. Tonttijako tai tonttijaon muutos esitetään kartalla, josta ilmenee tonttien pinta-alat, rajat ja kulkuyhteydet. Tonttijakoa tai sen muutosta valmisteltaessa kuullaan tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita.

Tonttijaon laatii mittausinsinööri. Laatiminen vie eri vaiheineen aikaa 1 - 3 kuukautta. Lainvoimainen tonttijako on edellytys tontin lohkomiselle. Tontille saa rakennusluvat vasta lohkomisen ja kiinteistörekisteriin merkitsemisen jälkeen.

Yhteyshenkilöt:

Nevalainen Paavo, mittausinsinööri
  • Tekninen toimiala / Mittauspalvelut
Puh. 044 417 4650
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Käyntiosoite: C/D-porras, III krs
Sähköposti: 

 

Männynsalo Ari, kartoittaja
  • Tekninen toimiala / Mittauspalvelut
Puh. 044 417 4645
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Käyntiosoite: C/D-porras, III krs
Sähköposti: 

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 8.10.2019 § 172 taksat vuodelle 2020