Ajankohtaista

Ajankohtaisia asioita 

 • Kaupunginvaltuusto on päättänyt alentaa rakennusluvan hintaa, kun lomarakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asuinrakennukseksi. Rakennusluvan alennettu hinta on 100 euroa ajalla 1.1.2021-31.12.2022. Alennus koskee osayleiskaavan mukaisia rantarakennuspaikkoja (RA)

  HUOM! Ennen rakennusluvan myöntämistä Teillä tulee olla myönteinen poikkeamispäätös, lisäksi rakennuksen tulee täyttää vakituiselle asuinrakennukselle asetetut tekniset määräykset. Rakennuslupamaksun lisäksi käyttötarkoituksen muutokselle saattaa tulla myös muita viranomaismaksuja.

 • Uusi rakentajan opas vuodelle 2020 on ilmestynyt. Opas sisältää neuvoja rakentamiseen, sekä kattavasti paikallisia yrityksiä. Tutustu tästä rakentajan opas.
  Oppaan julkaisija on Savonlinnan Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry, www.savonlinnanmestarit.fi
   
 • Koronavirus COVID-19: Kaupungin valmiusjohtoryhmä päätti toimenpiteistä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi Savonlinnassa.
  Kaupungin henkilöstön etätyösuositusta jatketaan toistaiseksi niiden henkilöiden osalta, joiden tehtävien hoidon kannalta se on mahdollista. Nämä henkilöt tulevat työskentelemään osin etänä ja osin kaupungin tiloissa.

 • Asiakaspalvelu pyritään edelleen hoitamaan ensisijaisesti puhelimitse tai etäyhteydellä.
  Mikäli tapaaminen on asian hoidon kannalta välttämätöntä,
  tapaamiselle tulee varata etukäteen aika, puh. 044-417 4694 tai 044-417 5077


 • Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoukset 2021

 • Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestys astui voimaan 16.10.2018  Rakennusjärjestys

 • Maksut ja taksat 2021


  ´Lupapistelogo

 •  Savonlinnan rakennusvalvonta on siirtynyt käyttämään sähköistä asiointia. Lupapisteen kautta voit hakea rakennuslupia, sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin verkossa.
  Lue aiheesta lisääLuvan hakeminen-Lupapiste.fi
  tai käy tutustumassa palveluun osoitteessa osoitteessa:lupapiste.fi