Maksut ja taksat

  •  Rakennustyön valvonnasta suoritettavien maksujen taksa
    Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 20.9.2017 §163

    Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä ja muista viranomaistehtävistä suoritettavien maksujen perusteita ei ole muutettu vuoden 2018 taksoihin.
    Valvontatehtävistä suoritettaviin maksuihin on kuitenkin lisätty sähköiseen lupa-asiointiin siirtymisen johdosta kohta

    9.4. Paperiasiakirjojen digitointi sähköiseen muotoon sähköistä lupakäsittelyä ja arkistointia varten, kun hakija on toimittanut hakemuksen paperilla. Kustannuksina rakennusvalvonta laskuttaa 80,00 €/h tai kaupungin kanssa sopimuksen tehnytpalvelun tuottaja maksuperusteiden mukaisesti suoraan asiakkaalta. Minimilaskutus 80,00 €.