Maksut ja taksat

Maksut ja taksat

  •  Rakennustyön valvonnasta suoritettavien maksujen taksa
    Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 25.9.2019 § 152


  • Valvontatehtävistä suoritettaviin maksuihin on kuitenkin lisätty sähköiseen lupa-asiointiin siirtymisen johdosta kohta

    9.4. Paperiasiakirjojen digitointi sähköiseen muotoon sähköistä lupakäsittelyä ja arkistointia varten, kun hakija on toimittanut hakemuksen paperilla. Kustannuksina rakennusvalvonta laskuttaa 80,00 €/h tai kaupungin kanssa sopimuksen tehnyt palvelun tuottaja maksuperusteiden mukaisesti suoraan asiakkaalta. Minimilaskutus 80,00 €.