Maksut ja taksat

Maksut ja taksat

 •  Rakennustyön valvonnasta suoritettavien maksujen taksa
  Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 28.10.2020 § 172
  Taksa astuu voimaan 1.1.2021

 • Kaupunginvaltuusto on päättänyt alentaa rakennusluvan hintaa, kun lomarakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asuinrakennukseksi. Rakennusluvan alennettu hinta on 100 euroa ajalla 1.1.2021-31.12.2022. Alennus koskee osayleiskaavan mukaisia rantarakennuspaikkoja (RA).

  HUOM! Ennen rakennusluvan myöntämistä Teillä tulee olla myönteinen poikkeamispäätös, lisäksi rakennuksen tulee täyttää vakituiselle asuinrakennukselle asetetut tekniset määräykset. Rakennuslupamaksun lisäksi käyttötarkoituksen muutokselle saattaa tulla myös muita viranomaismaksuja.

 • Maa-ainesten ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut
  Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 28.10.2020 § 172
  Taksa astuu voimaan 1.1.2021