Rakentamiseen liittyvät muut luvat

Rakentamiseen liittyvät muut luvat

Poikkeaminen

 • Hakemukset jätetään asemakaava-alueella olevista asemakaavoitukseen ja muilla alueilla olevista yleiskaavoitukseen

Suunnittelutarveratkaisu

 • koskee taajama-alueita, jotka ovat asemakaava-alueen ulkopuolella
 • hakemukset toimitetaan yleiskaavoitukseen

Maisematyölupa on haettava mm.

 • kaivamiseen,
 • louhimiseen,
 • maantäyttöön,
 • maan tasaamiseen,
 • puiden kaatoon ellei toimenpide ole vähäinen tai liity myönnettyyn rakennuslupaan tai kaavan toteuttamiseen kuten   kunnallistekniikan rakentamiseen

Luvan myöntää kaavoituspäällikkö.

Lisätietoja

Henkilöä ei löytynyt

Suunnitelma kiinteistön talousjätevesien kokoamisesta, käsittelystä ja johtamisesta

 • tarvitaan, kun jätevedet johdetaan muualle kuin kunnalliseen viemäriverkostoon
 • luvan myöntää ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätietoja

Rautiainen Matti, ympäristöpäällikkö
 • Tekninen toimiala / Ympäristönsuojelu
Puh. 044 417 4685
Käyntiosoite: Olavinkatu 27, C-porras, 2.krs
Sähköposti: 

 

Käyhkö Heidi, ympäristösuunnittelija
 • Tekninen toimiala / Ympäristönsuojelu
Puh. 044 417 4687
Käyntiosoite: Olavinkatu 27, C-porras, 2.krs
Sähköposti: 

 

Haajanen Kirsi, ympäristötarkastaja
 • Tekninen toimiala / Ympäristönsuojelu
Puh. 044 417 4686
Käyntiosoite: Olavinkatu 27, C-porras, 2.krs
Sähköposti: